תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגלבוע, הגילבוע, עין חרוד (אחוד)תוכניתא/ 26תכנית אב עין חרוד
צפוןהגלבוע, הגילבוע, עין חרוד (אחוד)תוכניתג/ 14150מתחם חקלאי מיוחד לטפול בפסולת אורגנית, עין חרוד איחוד29/03/2005
צפוןהגלבוע, הגילבוע, עין חרוד (אחוד)תוכניתג/ 14991תכנית מתאר- קיבוץ עין חרוד08/01/2008
צפוןהגלבוע, הגילבוע, עין חרוד (אחוד)תוכניתג/ 202עין חרוד23/12/1954
צפוןהגלבוע, הגילבוע, עין חרוד (אחוד)תוכניתג/ 3886קבוץ עין חרוד30/10/1986
צפוןהגלבוע, הגילבוע, עין חרוד (אחוד)תוכניתג/ 425עין חרוד אחוד30/05/1963
צפוןהגלבוע, הגילבוע, עין חרוד (אחוד)תוכניתג/ 4322חלוקה מחדש בעין חרוד23/01/1986
צפוןהגלבוע, הגילבוע, עין חרוד (אחוד)תוכניתג/ 6861עין חרוד איחוד14/09/1993
צפוןהגלבוע, הגילבוע, עין חרוד (אחוד)תוכניתג/ 7245תחנת משנה טרנספורמציה -אדמות עין חרוד30/04/1992
צפוןהגלבוע, הגילבוע, עין חרוד (אחוד)תוכניתג/ 751מרכזית טלפונים -עין חרוד11/01/1968
צפוןהגלבוע, הגילבוע, עין חרוד (אחוד)תוכניתג/ 9472שינוי יעוד חיצוב משטח תכנית ג / 889 לאזור הכלול בתכנית זו לצורך המשך הפקת
צפוןהגלבוע, הגילבוע, עין חרוד (אחוד)תוכניתג/ גל/ מק/ 106ניוד שטחים ללא הגדלת סה"כ עתודות, עין חרוד איחוד09/09/2009
צפוןהגלבוע, הגילבוע, עין חרוד (אחוד)תוכניתג/ גל/ מק/ 110תוכנית ג/ גל/ מק/ 11029/07/2009
צפוןהגלבוע, הגילבוע, עין חרוד (אחוד)תוכניתג/ גל/ מק/ 125ניוד שטחים ללא הגדלה של סה"כ עתודות קרקע, עין חרוד איחוד04/08/2011
צפוןהגלבוע, הגילבוע, עין חרוד (אחוד)תוכניתג/ גל/ מק/ 18יעוד שטחים למפעלים אזוריים, גלבוע29/07/2009
צפוןהגלבוע, הגילבוע, עין חרוד (אחוד)תוכניתג/ גל/ מק/ 92שינוי קו בניין - מפעל ריקור , עין חרוד איחוד
צפוןהגלבוע, הגילבוע, עין חרוד (אחוד)תוכניתגל/ מק/ 19שינוי יעוד משטח פרטי תוח לשטח למגורים ושרותים קהילתיים
צפוןהגלבוע, הגילבוע, עין חרוד (אחוד)תוכניתגל/ מק/ 6861שינוי יעוד משפ"פ למגורים, איחוד וחלוקה, עין חרוד איחוד