תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מקיבלהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים189/ 05/ 2בית מגורים וגדרות
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מקיבלהתוכניתא/ 21תכנית אב מוקבלה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מקיבלהתוכניתג/ 10466כפר מקובליה - שכונה דרומית (אוחד עם תכנית ג / 10467 שכו03/07/2003
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מקיבלהתוכניתג/ 1237מוקיבלה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מקיבלהתוכניתג/ 1251שנוי יעוד חלקה -מוקבילה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מקיבלהתוכניתג/ 13434שינוי בהוראות בניה ומתן לגיטימציה31/07/2003
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מקיבלהתוכניתג/ 13705תיקון נקודתי ברוחב דרך ושטח למגורים02/02/2004
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מקיבלהתוכניתג/ 1422שנוי יעוד -מקיבלה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מקיבלהתוכניתג/ 1426מגרשי בניה -מוקיבלה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מקיבלהתוכניתג/ 14593שנוי יעוד מחקלאי למגורים, מוקייבלה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מקיבלהתוכניתג/ 14916תכנית מתאר מוקיבלה20/03/2008
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מקיבלהתוכניתג/ 15684יעוד שטח לול, מוקיבלה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מקיבלהתוכניתג/ 17001שינוי יעוד למגורים בצפון מערב, מוקיבלה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מקיבלהתוכניתג/ 1815שנוי לתכנית מס' 532 , מוקיבלה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מקיבלהתוכניתג/ 19048שינוי יעוד מחקלאי למתקן הנדסי - תחנת שאיבה, מוקיבלה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מקיבלהתוכניתג/ 2543שנוי יעוד מחקלאי לספורט -מוקיבלה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מקיבלהתוכניתג/ 2886חלוק מגרשים -מוקיבלה18/10/1979
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מקיבלהתוכניתג/ 2887יעוד שטח לבית קברות, מוקבילה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מקיבלהתוכניתג/ 2963כפר מוקבליה04/09/1980
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מקיבלהתוכניתג/ 5105חלוקת מגרשים לבניה30/07/1989
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מקיבלהתוכניתג/ 532 - צפוןת.ב.ע. מס' 532 - מקיבלה02/11/1967
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מקיבלהתוכניתג/ 6462תכנית מפורטת מס' ג / 6462 כפר מוקיבלה06/08/1992
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מקיבלהתוכניתג/ 7531שנוי יעוד למגורים, מוקיבלה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מקיבלהתוכניתג/ 9475מרכז ספורט ונופש, כ. מוקבלה09/02/2000
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מקיבלהתוכניתג/ 9628שנוי יעוד ממגורים למבני ציבור וקביעת הנחיות לבניית מבני ציבור ומגורים, מ10/12/1998
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מקיבלהתוכניתג/ 9809שנוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים א', שינוי למתאר, כפר מוקבלה.31/10/1999
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מקיבלהתוכניתג/ גל/ מק/ 119איחוד וחלוקה, ,מוקבילה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מקיבלהתוכניתג/ גל/ מק/ 124איחוד וחלוקה למגרשים ,, מוקבליה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מקיבלהתוכניתג/ גל/ מק/ 15שינוי בקו בנין, מוקבילה13/05/2004
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מקיבלהתוכניתג/ גל/ מק/ 157איחוד וחלוקה ללא הסכמה, מוקבילה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מקיבלהתוכניתג/ גל/ מק/ 20שינוי קו בנין, מרכז אזרחי, מוקבילה06/04/2008
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מקיבלהתוכניתג/ גל/ מק/ 22בית ספר יסודבית ספר יסודי, מוקיבלה14/03/2002
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מקיבלהתוכניתג/ גל/ מק/ 24שינוי קו בנין, מוקבילה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מקיבלהתוכניתג/ גל/ מק/ 26שינוי בקו בנין, מוקבליה11/04/2005
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מקיבלהתוכניתג/ גל/ מק/ 34שינוי בקו בנין, , מוקבילה24/03/2004
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מקיבלהתוכניתג/ גל/ מק/ 40שינוי קו בניין , מוקיבלה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מקיבלהתוכניתג/ גל/ מק/ 44שינוי קו בנין ותכסית , מוקבילה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מקיבלהתוכניתג/ גל/ מק/ 51שינוי קו בנין, אחוזי בניה לכיסויתכסית, מוקיבלה07/07/2003
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מקיבלהתוכניתג/ גל/ מק/ 53שינוי בקו בנין, מקיבלה24/03/2004
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מקיבלהתוכניתג/ גל/ מק/ 54שינוי הוראות בניה , ( מתן ליגיטמציה לבניה קיימת), מוקבלה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מקיבלהתוכניתג/ גל/ מק/ 56שינוי קו בנין, מוקבלה24/03/2004
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מקיבלהתוכניתג/ גל/ מק/ 57שינוי קו בנין24/03/2004
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מקיבלהתוכניתג/ גל/ מק/ 58שינוי קו בנין, מוקבילה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מקיבלהתוכניתג/ גל/ מק/ 65שינוי קו בנין, מוקבילה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מקיבלהתוכניתג/ גל/ מק/ 83שינוי קו בנין , מוקבילה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מקיבלהתוכניתג/ גל/ מק/ 87שינוי קו בניין , מוקיבלה11/09/2008
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מקיבלהתוכניתגל/ מק/ 40שינוי קו בנין, מוקבילה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מקיבלהתוכניתגל/ מק/ 57שינוי בקו בנין, מוקיבלה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מקיבלהתוכניתגל/ מק/ 6462/ 1שנוי יעוד ממגורים למבני ציבור, מוקיבלה