תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגלבוע, הגילבוע, אומן, גדיש, מלאה, ניר יפהתוכניתג/ 14970גוש אומן (ניר היפה ,מלאה,גדיש,מרכז אומן)14/06/2007
צפוןהגלבוע, הגילבוע, אומןתוכניתג/ 14971מרכז אומן-הרחבה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, אומןתוכניתג/ 20235תוספת פל"ח בישובי גוש אומן(ניר יפה, מלאה וגדיש), גלבוע
צפוןהגלבוע, הגילבוע, אומןתוכניתג/ 20279מרכז אומן - הרחבה חבל תענך
צפוןהגלבוע, הגילבוע, אומןתוכניתג/ במ/ 179מרכז אומן, שינוי לג / במ / 70.18/05/1995
צפוןהגלבוע, הגילבוע, אומןתוכניתג/ גל/ מק/ 181החלפת שטחים במרכז אומן
צפוןהגלבוע, הגילבוע, אומןתוכניתג/ גל/ מק/ 32אזור תעשיה חבר - מצפון לגוש אומן02/07/2006
צפוןהגלבוע, הגילבוע, אומןתוכניתג/ לג/ מק/ 32מרכז כפרי אזורי חבר,
צפוןהגלבוע, הגילבוע, אומןתוכניתתרצש/ 2/ 1108/ 2תכנית שיכון ציבורי, באומן
צפוןהגלבוע, הגילבוע, אומןתוכניתתרשצ/ 1/ 1108/ 2חוק רישום שיכונים ציבוריים - אומן
צפוןהגלבוע, הגילבוע, אומןתוכניתתרשצ/ 2/ 1108/ 2חוק רישום שיכונים ציבוריים, אומן