תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגלבוע, הגילבוע, חברתוכניתג/ 13845הרחבת מרכז חבר
צפוןהגלבוע, הגילבוע, אדירים, ברק, דבורה, חברתוכניתג/ 14304תכ' מתאר מקומית מפורטת "גוש חבר" - אדירים,ברק,דבורה ומרכז חבר
צפוןהגלבוע, הגילבוע, חברתוכניתג/ 14936היפודרום ומרכז ספורט אזורי08/08/2007
צפוןהגלבוע, הגילבוע, חברתוכניתג/ 19855פל"ח בישובי גוש חבר-אדירים, ברק ודבורה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, חברתוכניתג/ 6287תחנת תדלוק ושרותי דרך
צפוןהגלבוע, הגילבוע, חברתוכניתג/ 9758אזור תעשיה חבר, שינוי למתאר.03/02/2003
צפוןהגלבוע, הגילבוע, חברתוכניתג/ במ/ 178מרכז חבר18/05/1995
צפוןהגלבוע, הגילבוע, חברתוכניתג/ גל/ מק/ 111החלפת שטחים , פארק תעשיה , מבואות גלבוע29/07/2009
צפוןהגלבוע, הגילבוע, חברתוכניתג/ גל/ מק/ 184ניוד שטחים בל שינוי סה"כ , מרכז אזורי כפרי חבר20/11/2012
צפוןהגלבוע, הגילבוע, חברבקשה ועדה מקומיתישובי חבר 2009/ 001בקשה להיתר סלילה של קטע דרך 675