תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגלבוע, הגילבוע, עין חרוד (מאוחד)תוכניתג/ 14653חוות לולים , עין חרוד מאוחד20/12/2005
צפוןהגלבוע, הגילבוע, עין חרוד (מאוחד)תוכניתג/ 18456קיבוץ עין חרוד מאוחד
צפוןהגלבוע, הגילבוע, עין חרוד (מאוחד)תוכניתג/ 203עין חרוד הקיבוץ המאוחד
צפוןהגלבוע, הגילבוע, עין חרוד (מאוחד)תוכניתג/ 6289קבוץ עין חרוד (מאוחד)21/10/1993
צפוןהגלבוע, הגילבוע, עין חרוד (מאוחד)תוכניתג/ גל/ מק/ 33שינוי תוואי דרך, עין חרוד מאוחד11/04/2005
צפוןהגלבוע, הגילבוע, עין חרוד (מאוחד)תוכניתג/ גל/ מק/ 89איחוד וחלוקה באזור תעשיה , עין חרוד מאוחד28/05/2008
צפוןהגלבוע, הגילבוע, עין חרוד (מאוחד)תוכניתנ/ נחל חרוד/ 6מפעל ניקוז חרוד - רכבת העמק