תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגלבוע, הגילבוע, נאעורהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים014/ 07/ 2התנגדות למתן היתר בניה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, נאעורהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים053/ 09/ 2אי מתן החלטה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, נאעורהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים197/ 07/ 2תורן לאנטנה + ביתן יביל
צפוןהגלבוע, הגילבוע, נאעורהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים237/ 09/ 2בקשה להיתר בניה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, נאעורהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים251/ 03/ 2חריגה מהיתר
צפוןהגלבוע, הגילבוע, נאעורהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים869/ 10/ 2היטל השבחה בגין תכנית ג'/6469 ו-ג'/14131
צפוןהגלבוע, הגילבוע, נאעורהתוכניתג/ 11069שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים - נעורה27/08/2002
צפוןהגלבוע, הגילבוע, נאעורהתוכניתג/ 11922שינוי יעוד למגורים
צפוןהגלבוע, הגילבוע, נאעורהתוכניתג/ 13078שנוי יעוד למגורים - נעורה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, נאעורהתוכניתג/ 14131תכנית מתאר נעורה22/05/2008
צפוןהגלבוע, הגילבוע, נאעורהתוכניתג/ 14163שינוי יעוד חקלאי למגורים ודרך גישה נעורה:
צפוןהגלבוע, הגילבוע, נאעורהתוכניתג/ 14888שינוי תוואי דרך מס' 5, נעורה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, נאעורהתוכניתג/ 15250תחנת תדלוק בנעורה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, נאעורהתוכניתג/ 15553תחנת שאיבה לשפכים נאעורה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, נאעורהתוכניתג/ 16610מסחר ואיכסון תיירותי, נאעורה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, נאעורהתוכניתג/ 2542כפר נעורה16/10/1980
צפוןהגלבוע, הגילבוע, נאעורהתוכניתג/ 4639שינוי ייעוד מבית קברות למגורים
צפוןהגלבוע, הגילבוע, נאעורהתוכניתג/ 486 - צפוןתחום בנייה נאעורה08/12/1966
צפוןהגלבוע, הגילבוע, נאעורהתוכניתג/ 6469תכנית מפורטת מס' ג / 6469 כפר נעורה30/04/1992
צפוןהגלבוע, הגילבוע, נאעורהתוכניתג/ 6869תכנית מפורטת מס'ג / 6869 כביש מס' 716 נעורה-תמרה07/11/1991
צפוןהגלבוע, הגילבוע, נאעורהתוכניתג/ 7095יעוד קרקע לתחנת תידלוק ושירותי דרך -נעורה13/05/1993
צפוןהגלבוע, הגילבוע, נאעורהתוכניתג/ 8227שנוי והתאמה של דרכים בשטח הכפר, נעורה30/03/1995
צפוןהגלבוע, הגילבוע, נאעורהתוכניתג/ גל/ מק/ 156איחוד וחלוקה ללא הסכמה, נעורה11/12/2011
צפוןהגלבוע, הגילבוע, נאעורהתוכניתג/ גל/ מק/ 36הקלה בקווי בנין, כפר נעורה12/06/2003
צפוןהגלבוע, הגילבוע, נאעורהתוכניתג/ גל/ מק/ 62שינוי קו בנין קדמי, נעורה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, נאעורהתוכניתג/ גל/ מק/ 63שינוי קו בנין קדמי, נעורה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, נאעורהתוכניתג/ גל/ מק/ 80שינוי קו בניין , נעורה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, נאעורהישות כלליתעתמ/ נצ/ 09/ 324זועבי דינא נגד ועדת הערר, הועדה המחוזית צפון