תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגלבוע, הגילבוע, נאעורהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים251/ 03/ 2חריגה מהיתר
צפוןהגלבוע, הגילבוע, נאעורהתוכניתג/ 14163שינוי יעוד חקלאי למגורים ודרך גישה נעורה:
צפוןהגלבוע, הגילבוע, נאעורהתוכניתג/ 15553תחנת שאיבה לשפכים נאעורה