תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגלבוע, הגילבוע, חפצי-בהתוכניתג/ 14983קיבוץ חפציבה-פינוי ובינוי08/08/2007
צפוןהגלבוע, הגילבוע, חפצי-בהתוכניתג/ 17060אזור תיירות, חפציבה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, חפצי-בהתוכניתג/ 17481תיירות בחפציבה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, חפצי-בהתוכניתג/ 17560תכנית הרחבה, חפציבה03/09/2009
צפוןהגלבוע, הגילבוע, חפצי-בהתוכניתג/ 1859מחצבת צמיתות בחפציבה13/12/1979
צפוןהגלבוע, הגילבוע, חפצי-בהתוכניתג/ 19047שנוי יעוד מחקלאי למתקן הנדסי - תחנת שאיבה, חפציבה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, חפצי-בהתוכניתג/ 585קביעת אזורים ויעודים בקיבוץ חפציבה09/05/1966
צפוןהגלבוע, הגילבוע, חפצי-בהתוכניתג/ 605פארק לאומי,אתר בית אלפא (חפצי-בה)17/06/1965
צפוןהגלבוע, הגילבוע, חפצי-בהתוכניתג/ 6669קבוץ חפציבה, שנוי ל- ג / 58521/08/1997