תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגלבוע, הגילבוע, בית אלפאתוכניתג/ 11152תכנית מפורטת בית אלפא05/05/2003
צפוןהגלבוע, עמק המעיינות, הגילבוע, בית אלפאתוכניתג/ 11933חוות לולים, קיבוץ בית אלפא
צפוןהגלבוע, הגילבוע, בית אלפאתוכניתג/ 12982חוות לולים, בית אלפא13/03/2003
צפוןהגלבוע, עמק המעיינות, הגילבוע, בית אלפאתוכניתג/ 13685הרחבת מחצבת בית אלפא ( סחנה)12/10/2008
צפוןהגלבוע, הגילבוע, בית אלפאתוכניתג/ 14984קיבוץ ביתאלפא - פינוי בינוי30/04/2007
צפוןהגלבוע, הגילבוע, בית אלפאתוכניתג/ 16598הרחבה למגורים בית אלפא - חפציבה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, בית אלפאתוכניתג/ 16963הרחבה משותפת למגורים חפציבה - בית אלפא
צפוןהגלבוע, הגילבוע, בית אלפאתוכניתג/ 17020מתקן הנדסי לאיגום זבל, בית אלפא
צפוןהגלבוע, הגילבוע, בית אלפאתוכניתג/ 1709שנוי יעוד משטח חקלאי לשטח תעשיתי -מחצבת בית אלפא
צפוןהגלבוע, הגילבוע, בית אלפאתוכניתג/ 17133הרחבת מחצבת בזלת, בית אלפא04/11/2009
צפוןהגלבוע, הגילבוע, בית אלפאתוכניתג/ 1848מחצבת בית אלפא02/09/1976
צפוןהגלבוע, הגילבוע, בית אלפאתוכניתג/ 18551קיבוץ בית אלפא
צפוןהגלבוע, הגילבוע, בית אלפאתוכניתג/ 18741תכנית מתאר קיבוץ - בית אלפא
צפוןהגלבוע, הגילבוע, בית אלפאתוכניתג/ 1902מחצבת בזלת -בית אלפא11/02/1982
צפוןהגלבוע, הגילבוע, בית אלפאתוכניתג/ 2188שנוי ותוספת ל- 864 , בית אלפא04/01/1979
צפוןהגלבוע, הגילבוע, בית אלפאתוכניתג/ 4393הרחבת מחצבת בית אלפא15/03/1996
צפוןהגלבוע, הגילבוע, בית אלפאתוכניתג/ 457 - צפוןת.ב.ע. 457 - בית אלפא28/12/1964
צפוןהגלבוע, הגילבוע, בית אלפאתוכניתג/ 4986שינוי יעוד למגורים11/05/1987
צפוןהגלבוע, הגילבוע, בית אלפאתוכניתג/ 545 - צפוןתיקון לת.ב.ע. מס' 457 - בית אלפא17/10/1963
צפוןהגלבוע, הגילבוע, בית אלפאתוכניתג/ 5645כביש עוקף בית אלפא13/06/1991
צפוןהגלבוע, הגילבוע, בית אלפאתוכניתג/ 5973שינוי יעוד לתחנת תידלוק בקבוץ בית אלפא30/04/1992
צפוןהגלבוע, הגילבוע, בית אלפאתוכניתג/ 7497שינוי יעוד מחקלאי לתעשיה - בית אלפא
צפוןהגלבוע, הגילבוע, בית אלפאתוכניתג/ 8996תחנת דלק מסחר, שירותי איכסון, "מפגש השלום" קיבוץ בית אלפא
צפוןהגלבוע, הגילבוע, בית אלפאתוכניתג/ 9264הרחבת מחצבת בזלת בית - אלפא. שינוי למתאר, קיבוץ בית - אלפ27/05/2003
צפוןהגלבוע, הגילבוע, בית אלפאתוכניתג/ 9829שנוי יעוד מקרקע חקלאית לשטח חקלאי מיוחד להקמת רפת, בית אלפא05/07/1999
צפוןהגלבוע, הגילבוע, בית אלפאתוכניתג/ גל/ מק/ 73איחוד וחלוקת שכונת בנים, בית אלפא22/08/2005
צפוןהגלבוע, הגילבוע, בית אלפאתוכניתנ/ בית אלפא/ 2ניקוז ירדן דרומי, בית אלפא