תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגלבוע, הגילבוע, כפר יחזקאלבקשה ועדה מקומית151/ 23085סככת רפת וסככת איחסון פרש
צפוןהגלבוע, הגילבוע, כפר יחזקאלבקשה ועדה מקומית48/ 23091תוספת סככות לרפת קיים+ לגיטמציה לקיים.
צפוןהגלבוע, הגילבוע, כפר יחזקאלבקשה ועדה מקומית62/ 23086תוספת סככה לרפת קימת+לגיטמציה לקיים
צפוןהגלבוע, הגילבוע, כפר יחזקאלתוכניתג/ 11664שנוי יעוד מחקלאי למבנה משק08/02/2001
צפוןהגלבוע, הגילבוע, כפר יחזקאלתוכניתג/ 12330שינוי יעוד לשטח חקלאי מיוחד01/11/2001
צפוןהגלבוע, הגילבוע, כפר יחזקאלתוכניתג/ 12331שינוי יעוד לשטח חקלאי מיוחד04/02/2002
צפוןהגלבוע, הגילבוע, כפר יחזקאלתוכניתג/ 12342הרחבת כפר יחזקאל20/08/2007
צפוןהגלבוע, הגילבוע, כפר יחזקאלתוכניתג/ 12932שינוי יעוד לחקלאי מיוחד - רפת עוזי עשת13/03/2003
צפוןהגלבוע, הגילבוע, כפר יחזקאלתוכניתג/ 13879שינוי יעוד לשטח חקלאי מיוחד מש' תירוש:
צפוןהגלבוע, הגילבוע, כפר יחזקאלתוכניתג/ 14405שינו יעוד מחקלאי למבני משק, כפר יחזקאל08/11/2006
צפוןהגלבוע, הגילבוע, כפר יחזקאלתוכניתג/ 14988שינוי יעוד משטח פרטי פתוח למגורים א', כפר יחזקאל27/03/2006
צפוןהגלבוע, הגילבוע, כפר יחזקאלתוכניתג/ 14989שינוי יעוד לשטח חקלאי מיוחד, ויינשטיין דוד, כפר יחזקאל22/03/2007
צפוןהגלבוע, הגילבוע, כפר יחזקאלתוכניתג/ 14990יעוד שטח לחקלאי מיוחד, רוני עוזר, כפר יחזקאל20/08/2006
צפוןהגלבוע, הגילבוע, כפר יחזקאלתוכניתג/ 15182יעוד שטח לחקלאי מיוחד, כפר יחזקאל
צפוןהגלבוע, הגילבוע, כפר יחזקאלתוכניתג/ 15571יעוד שטח לחקלאי מיוחד, כפר יחזקאל28/08/2006
צפוןהגלבוע, הגילבוע, כפר יחזקאלתוכניתג/ 17167חוות לולים מצפון לכפר יחזקאל05/01/2012
צפוןהגלבוע, הגילבוע, כפר יחזקאלתוכניתג/ 17511לגיטימציה ללול קיים, כפר יחזקאל14/06/2011
צפוןהגלבוע, הגילבוע, כפר יחזקאלתוכניתג/ 17858תכנית מפורטת כפר יחזקאל
צפוןהגלבוע, הגילבוע, כפר יחזקאלתוכניתג/ 18968שינויים בנושא מגורים ונחלות - כפר יחזקאל
צפוןהגלבוע, הגילבוע, כפר יחזקאלתוכניתג/ 19468שינוי יעוד מגורים בנחלה ויעוד חקלאי ליעוד מגורים לאירוח כפרי -כפר יחזקאל
צפוןהגלבוע, הגילבוע, כפר יחזקאלתוכניתג/ 4508חלוקת מגרשים מחדש23/01/1986
צפוןהגלבוע, הגילבוע, כפר יחזקאלתוכניתג/ 7685שנוי יעוד מחקלאי לולו רביה, כפר יחזקאל
צפוןהגלבוע, הגילבוע, כפר יחזקאלתוכניתג/ 7729שנוי יעוד מחקלאי ללולים לרביה, כפר יחזקאל
צפוןהגלבוע, הגילבוע, כפר יחזקאלתוכניתג/ 8184מושב כפר יחזקאל21/06/2000
צפוןהגלבוע, הגילבוע, כפר יחזקאלתוכניתג/ 8251שנוי יעוד לאזורים משקיים לול רביה כבדה, כפר יחזקאל28/07/1996
צפוןהגלבוע, הגילבוע, כפר יחזקאלתוכניתג/ גל/ מק/ 102הסדרת יעודי שטחים , כפר יחזקאל
צפוןהגלבוע, הגילבוע, כפר יחזקאלתוכניתג/ גל/ מק/ 173שינוי קוי בניין למגורים קיימים - נחלה 140 - כפר יחזקאל
צפוןהגלבוע, הגילבוע, כפר יחזקאלתוכניתג/ גל/ מק/ 25שינוי קו בנין , כפר יחזקאל08/12/2003
צפוןהגלבוע, הגילבוע, כפר יחזקאלתוכניתג/ גל/ מק/ 48חלוקה מחדש, כפר יחזקאל17/12/2006
צפוןהגלבוע, הגילבוע, כפר יחזקאלתוכניתג/ גל/ מק/ 66איחוד וחלוקה בהסכמה, כפר יחזקאל24/03/2004
צפוןהגלבוע, הגילבוע, כפר יחזקאלתוכניתג/ גל/ מק/ 91שינוי ייעוד משצ"פ למבנה ציבור , כפר יחזקאל05/07/2007
צפוןהגלבוע, הגילבוע, כפר יחזקאלתוכניתג/ גל/ מק/ 95איחוד וחלוקה , כפר יחזקאל11/09/2008
צפוןהגלבוע, הגילבוע, כפר יחזקאלתוכניתגל/ מק/ 191פיצול מגרש והגדרת קוי בניין - כפר יחזקאל