תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגלבוע, הגילבוע, כפר יחזקאלבקשה ועדה מקומית151/ 23085סככת רפת וסככת איחסון פרש
צפוןהגלבוע, הגילבוע, כפר יחזקאלבקשה ועדה מקומית48/ 23091תוספת סככות לרפת קיים+ לגיטמציה לקיים.
צפוןהגלבוע, הגילבוע, כפר יחזקאלבקשה ועדה מקומית62/ 23086תוספת סככה לרפת קימת+לגיטמציה לקיים
צפוןהגלבוע, הגילבוע, כפר יחזקאלתוכניתג/ 18968שינויים בנושא מגורים ונחלות - כפר יחזקאל
צפוןהגלבוע, הגילבוע, כפר יחזקאלתוכניתג/ גל/ מק/ 66איחוד וחלוקה בהסכמה, כפר יחזקאל24/03/2004