תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טמרה (יזרעאל)ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים064/ 12/ 2בקשה להיתר בתי מגורים
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טמרה (יזרעאל)ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים065/ 12/ 2בקשה להיתר בניית בתי מגורים
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טמרה (יזרעאל)ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים066/ 12/ 2בקשה להיתר בניית בתי מגורים
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טמרה (יזרעאל)ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים067/ 12/ 2בקשה לבניית בתי מגורים
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טמרה (יזרעאל)ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים070/ 12/ 2בקשה להיתר בית מגורים
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טמרה (יזרעאל)ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים071/ 12/ 2התנגדות לבית מגורים חדש
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טמרה (יזרעאל)ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים072/ 12/ 2בקשה להירת בית מגורים
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טמרה (יזרעאל)תוכניתג/ 10468הרחבת טמרה - שכונת מזרחית09/07/2000
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טמרה (יזרעאל)תוכניתג/ 10713שינוי יעוד משטח ציבורי למגורים, שינוי למתאר, טמרה18/04/2000
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טמרה (יזרעאל)תוכניתג/ 12670שינוי יעוד למגורים באזור עתיקות אינטנסיבי13/03/2003
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טמרה (יזרעאל)תוכניתג/ 13179שינוי יעוד למגורים טמרה30/04/2007
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טמרה (יזרעאל)תוכניתג/ 14406שינוי יעוד למגורים - דרום מערב טמרה העמק
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טמרה (יזרעאל)תוכניתג/ 14921שינוי יעוד מחקלאי למגורים, טמרה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טמרה (יזרעאל)תוכניתג/ 14922שינוי יעוד משטח ספורט ומבני ציבור למגורים, טמרה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טמרה (יזרעאל)תוכניתג/ 15504שינוי יעוד משטח ספורט למגורים וחקלאות-טמרה העמק
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טמרה (יזרעאל)תוכניתג/ 15608תכנית מתאר טמרה19/03/2009
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טמרה (יזרעאל)תוכניתג/ 16862שינוי יעוד מחקלאי למגורים, טמרה העמק02/04/2008
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טמרה (יזרעאל)תוכניתג/ 17980שנוי בזכויות הבניה, טמרה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טמרה (יזרעאל)תוכניתג/ 17983שנוי יעוד מחקלאי למגורים ב', טמרה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טמרה (יזרעאל)תוכניתג/ 2698כפר טמרה13/12/1979
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טמרה (יזרעאל)תוכניתג/ 7335שנוי יעוד מחקלאי למגורים, טמרה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טמרה (יזרעאל)תוכניתג/ 7667שנוי לתכנית מפורטת, טמרה12/12/1996
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טמרה (יזרעאל)תוכניתג/ 8741שינוי לתכנית מספר ג / 7667 תטרה אל זעביה (גניזה)
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טמרה (יזרעאל)תוכניתג/ גל/ מק/ 112תכנית חלוקה ללא הסכמה, טמרה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טמרה (יזרעאל)תוכניתג/ גל/ מק/ 113שינוי מתחמי תכנון ואיחוד וחלוקה, טמרה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טמרה (יזרעאל)תוכניתג/ גל/ מק/ 135תכנית חלוקה בהסכמה, טמרה12/09/2011
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טמרה (יזרעאל)תוכניתג/ גל/ מק/ 176שינוי קווי בניין - טמרה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טמרה (יזרעאל)תוכניתג/ גל/ מק/ 28שינוי קו בנין, תמרה12/12/2005
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טמרה (יזרעאל)תוכניתג/ גל/ מק/ 93תכנית חלוקה למגרשים בהסכמה מדרום לטמרה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טמרה (יזרעאל)בקשה ועדה מקומיתטמרה 2010/ 001תוכנית שינויים מדיר צאן מבנה פיטום עגלים