תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגלבוע, הגילבוע, ברקתוכניתג/ 10508הרחבת מושב ברק, שינוי למתאר.04/09/2007
צפוןהגלבוע, הגילבוע, ברקתוכניתג/ 13843הרחבת מושב ברק
צפוןהגלבוע, הגילבוע, ברקתוכניתג/ 14090שינוי יעוד למבנה משק משפחת וייצמן-מושב ברק:
צפוןהגלבוע, הגילבוע, אדירים, ברק, דבורה, חברתוכניתג/ 14304תכ' מתאר מקומית מפורטת "גוש חבר" - אדירים,ברק,דבורה ומרכז חבר
צפוןהגלבוע, הגילבוע, ברקתוכניתג/ 15748מבנה משק -מושב ברק13/10/2009
צפוןהגלבוע, הגילבוע, ברקתוכניתג/ 17510הגדלת מגורים בנחלה, מושב ברק
צפוןהגלבוע, הגילבוע, ברקתוכניתג/ 18400שינוי יעוד קרקע חקלאית למבנה משק, אורוה, צימרים, ברק
צפוןהגלבוע, הגילבוע, ברקתוכניתג/ 18822שינוי יעוד מקרקע חקלאית למבני משק - אורווה וצימרים, מושב ברק
צפוןהגלבוע, הגילבוע, ברקתוכניתג/ 19951הרחבת לולים מושב ברק
צפוןהגלבוע, הגילבוע, ברקבקשה ועדה מקומיתגלב/ 20090221אתר פלפון במושב ברק.