תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגלבוע, הגילבוע, אדיריםתוכניתג/ 10187פרסום לפי סעיף 77 ו78- למושבים אדירים, ברק ודבורה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, אדיריםתוכניתג/ 13844הרחבת מושב אדירים
צפוןהגלבוע, הגילבוע, אדירים, ברק, דבורה, חברתוכניתג/ 14304תכ' מתאר מקומית מפורטת "גוש חבר" - אדירים,ברק,דבורה ומרכז חבר
צפוןהגלבוע, הגילבוע, אדיריםתוכניתג/ 4874חלוקת מגרשים מחדש05/07/1987