תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגלבוע, הגילבוע, תל יוסףתוכניתג/ 11921מחלבת תנובה תל יוסף12/07/2001
צפוןהגלבוע, הגילבוע, תל יוסףתוכניתג/ 17557תכנית מפורטת לאזור המגורים והקהילה, תל - יוסף
צפוןהגלבוע, הגילבוע, תל יוסףתוכניתג/ 18045הרחבה קהילתית, תל יוסף
צפוןהגלבוע, הגילבוע, תל יוסףתוכניתג/ 18921תכנית מתאר מפורטת - תל יוסף
צפוןהגלבוע, הגילבוע, תל יוסףתוכניתג/ 5736קבוץ תל יוסף29/10/1992
צפוןהגלבוע, הגילבוע, תל יוסףתוכניתג/ גל/ מק/ 64שינוי קו בנין, מחלבת תל יוסף11/04/2005
צפוןהגלבוע, הגילבוע, תל יוסףתוכניתג/ גל/ מק/ 79איחוד וחלוקה והסטת תוואי דרך, תל יוסף15/03/2007
צפוןהגלבוע, הגילבוע, תל יוסףבקשה ועדה מקומיתגלב/ 20061012תורן לאנטנה+ ביתן יביל