תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגלבוע, הגילבוע, דבורהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים167/ 04/ 2מבנים חקלאיים
צפוןהגלבוע, הגילבוע, דבורהבקשה ועדה מקומית20776/ 51לגיטימציה לסככות רפת קיימות + תוספת סככות
צפוןהגלבוע, הגילבוע, דבורהתוכניתג/ 13433משק אבי ויצמן, מושב דבורה06/08/2003
צפוןהגלבוע, הגילבוע, דבורהתוכניתג/ 13846הרחבת מושב דבורה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, דבורהתוכניתג/ 14041שינוי יעוד מחקלאי לשטח מבנה משק - חזן מישל-מושב דבורה18/05/2005
צפוןהגלבוע, הגילבוע, אדירים, ברק, דבורה, חברתוכניתג/ 14304תכ' מתאר מקומית מפורטת "גוש חבר" - אדירים,ברק,דבורה ומרכז חבר
צפוןהגלבוע, הגילבוע, דבורהתוכניתג/ 14447שנוי יעוד משטח חקלאי לשטח חקלאי מיוחד08/11/2005
צפוןהגלבוע, הגילבוע, דבורהתוכניתג/ 14992משק דוד ויצמן, מושב דבורה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, דבורהתוכניתג/ 16128יעוד שטח למבנה משק, מושב דבורה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, דבורהתוכניתג/ 18763קביעת הוראות חדשות בנחלה 51, מושב דבורה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, דבורהתוכניתג/ 3726שנוי יעוד למגורים, דבוריה