תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגלבוע, הגילבוע, אביטל, יעל, מיטב, פרזוןתוכניתג/ 14820גוש יעל- אביטל,מיטב,פרזון,ומרכז יעל,
צפוןהגלבוע, הגילבוע, פרזוןתוכניתג/ 5305שינוי יעוד לתחנת תדלוק ושרותי דרך מושב פרזון (גניזה)
צפוןהגלבוע, הגילבוע, פרזוןתוכניתג/ גל/ מק/ 37שינוי יעוד למגורים, פרזון