תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגלבוע, הגילבוע, גדעונהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים271/ 05/ 2אי מתן החלטה של ועדה מקומית גלבוע
צפוןהגלבוע, הגילבוע, גדעונהתוכניתג/ 11667שכונת הרחבה גדעונה07/07/2005
צפוןהגלבוע, הגילבוע, גדעונהתוכניתג/ 11942מחצבת עין חרוד תכנית הרחבה20/02/2008
צפוןהגלבוע, הגילבוע, גדעונהתוכניתג/ 15559יעוד שטח למגורים מיוחד, גדעונה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, גדעונהתוכניתג/ 17056שינוי ממגורים א' לאכסון תיירותי ומגורים, גדעונה10/07/2008
צפוןהגלבוע, הגילבוע, גדעונהתוכניתג/ 263גדעונה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, גדעונהתוכניתג/ 3990שכון עובדים אזורי כפר גדעונה31/03/1987
צפוןהגלבוע, הגילבוע, גדעונהתוכניתג/ גל/ מק/ 60שינוי קו בנין, גדעונה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, גדעונהתוכניתג/ גל/ מק/ 85איחוד מגרשים , גדעונה24/06/2007