תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמשגב, מכמניםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים193/ 05/ 2התנגדות לתוכנית שינויים
צפוןמשגב, מכמניםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים194/ 05/ 2התנגדות ללגיטימציה למבנה חקלאי
צפוןמשגב, מכמניםתוכניתג/ 12688מכמנים איחוד וחלוקת מגרשים
צפוןמשגב, מכמניםתוכניתג/ 14454מכמנים הסדרה א
צפוןמשגב, מכמניםתוכניתג/ 15025תכנית חלוקה - חאלד סוואעד
צפוןמשגב, מכמניםתוכניתג/ 15026תכנית איחוד וחלוקה - מכמנים
צפוןמשגב, מכמניםתוכניתג/ 15101תכנית הסדרת שמושי קרקע מכמנים - חאלד סועאד27/03/2006
צפוןמשגב, מכמניםתוכניתג/ 15209שינוי תכליות במגרש 15, מכמנים21/05/2007
צפוןמשגב, מכמניםתוכניתג/ 16248שינוי יעוד לחקלאי משולב באירוח, מכמנים18/11/2008
צפוןמשגב, מכמניםתוכניתג/ 1687גבעת מכמנים03/11/1977
צפוןמשגב, מכמניםתוכניתג/ 20217הרחבה צפונית,מצפה מכמנים.
צפוןמשגב, מכמניםתוכניתג/ 3861מצפה כמון מערב מכמנים - (גניזה)
צפוןמשגב, מכמניםתוכניתג/ 4390מצפה מכמנים26/04/1984
צפוןמשגב, מכמניםתוכניתג/ 4391שנוי יעוד למגורים גבעת מכמנים - (גניזה)
צפוןמשגב, מכמניםתוכניתג/ 5809שטח מלאכה וחקלאי מיוחד- מכמנים18/02/1990
צפוןמשגב, מכמניםתוכניתג/ 6795שנוי לתקנון תכנית מפורטת -גבעת מכנמנים06/08/1992
צפוןמשגב, מכמניםתוכניתג/ 8321שנוי יעוד למגורים, מכמנים
צפוןמשגב, מכמניםתוכניתג/ 8550הקמת חווה לרכיבה על סוסים וחמורים, מכמנים21/06/2004
צפוןמשגב, מכמניםתוכניתג/ 8778שנוי לתכנית מפורטת, ג / 4390 , וג / 8321
צפוןמשגב, מכמניםתוכניתג/ 8984שינוי יעוד מחקלאי לחקלאי מיוחד, מכמנים - "דרך התנ"ך אל הטבע".20/10/1996
צפוןמשגב, מכמניםתוכניתג/ 9721דרך משולבת ל- 8 יחידות דיור, מכמנים26/04/1998
צפוןמשגב, מכמניםתוכניתג/ במ/ 298מצפה מכמנים, שינוי לתכנית ג / 4390 , מרחבי תכנון מקומי - מחוזי ו-משגב.15/03/1996
צפוןמשגב, מכמניםתוכניתמש/ מק/ 15101/ 1הרחבת דרכים בישוב מכמנים
צפוןמשגב, מכמניםתוכניתמש/ מק/ 298/ 1שינוי בקו בנין, מכמנים19/06/2005
צפוןמשגב, מכמניםתוכניתמש/ מק/ 4390/ 2איחוד וחלוקה חדשה ללא הסכמה, מכמנים
צפוןמשגב, מכמניםתוכניתמש/ מק/ 9721/ 1מגרש מס' 31- מכמנים.משגב.10/05/2012