תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמשגב, שגב (עצמון)תוכניתג/ 10938צומת כניסה למחצבת שגב, שינוי למתאר
צפוןמשגב, שגב (עצמון)תוכניתג/ 13488עצמון (שגב) הפסגה
צפוןמשגב, שגב (עצמון)תוכניתג/ 14061שינוי לתכניות ג/3805, ג/ 9069, ג/ 9228 - עצמון29/03/2007
צפוןמשגב, שגב (עצמון)תוכניתג/ 20091מחצבת שגב
צפוןמשגב, שגב (עצמון)תוכניתג/ 20248מגרש 378, עצמון
צפוןמשגב, שגב (עצמון)תוכניתג/ 2104אחוד וחלוקה -שגב
צפוןמשגב, שגב (עצמון)תוכניתג/ 2221שנוי יעוד לחניון תמרות -בשגב
צפוןמשגב, שגב (עצמון)תוכניתג/ 2431ביצוע עבודות הכשרה במשגב - (גניזה)
צפוןמשגב, שגב (עצמון)תוכניתג/ 2746מתאר אזור שגב04/12/1980
צפוןמשגב, שגב (עצמון)תוכניתג/ 3285אזור תעשייה שגב - (גניזה)
צפוןמשגב, שגב (עצמון)תוכניתג/ 3358השלמה לתכנית מתאר -שגב20/07/1981
צפוןמשגב, שגב (עצמון)תוכניתג/ 3437תכנית מתאר שגב
צפוןמשגב, שגב (עצמון)תוכניתג/ 3805תכנית מפורטת שגב15/10/1981
צפוןמשגב, שגב (עצמון)תוכניתג/ 3806אזור תעשיה שגב20/05/1983
צפוןמשגב, שגב (עצמון)תוכניתג/ 4090מרכז שרותים, שגב31/12/1981
צפוןמשגב, שגב (עצמון)תוכניתג/ 4330מרכז אזרחי שגב18/11/1982
צפוןמשגב, שגב (עצמון)תוכניתג/ 6367יער שגב - מרכז טיילות20/12/1990
צפוןמשגב, שגב (עצמון)תוכניתג/ 7027שנוי יעוד למבני ציבור -מושב משגב20/08/1992
צפוןמשגב, שגב (עצמון)תוכניתג/ 7540יעוד שטח למגורים, שגב (עצמון.14/06/2012
צפוןמשגב, שגב (עצמון)תוכניתג/ 9069עצמון - שכונה מזרחית, שינוי למתאר ג / 3805.19/06/1997
צפוןמשגב, שגב (עצמון)תוכניתמש/ מק/ 14061/ 1צומת כניסה , עצמון
צפוןמשגב, שגב (עצמון)תוכניתמש/ מק/ 14061/ 2שינוי קווי בניין לפרגולה, עצמון 364 - עכו06/09/2012
צפוןמשגב, שגב (עצמון)תוכניתמש/ מק/ 221/ 1הוספת סעיף לעניין תשתיות , עצמון23/05/2002
צפוןמשגב, שגב (עצמון)תוכניתמש/ מק/ 3805/ 2איחוד וחלוקת מגרש, עצמון ,01/12/2004
צפוןמשגב, שגב (עצמון)תוכניתמש/ מק/ 4330/ 1עצמון ( שגב) מרכז אזרחי22/07/2001
צפוןמשגב, שגב (עצמון)תוכניתתממ/ 2/ 47תכנית מתאר מחוזית - מחוז הצפון - תמ"מ 2, שינוי מס' 47 - הרחבת הישוב עצמון17/08/2005