תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, פקיעין חדשהתוכניתג/ 10236שינוי להוראות תכנית מפורטת ג / 5643 (פקיעין דרום)30/03/1999
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, פקיעין חדשהתוכניתג/ 11090שינוי יעוד ממסחר לאזור מגורים, פקיעין21/06/2000
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, פקיעין חדשהתוכניתג/ 11101שינוי יעוד קרקע משטח חקלאי למגורים, פקיעין החדשה
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, פקיעין חדשהתוכניתג/ 1117אתר מחצבה -פקיעין20/06/1974
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, פקיעין חדשהתוכניתג/ 11236מכללה אזורית ומרכז אזרחי מסחרי
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, פקיעין חדשהתוכניתג/ 11617שינוי מקרקע חקלאית למוסדות דת, פקיעין, מתאר 1
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, פקיעין חדשהתוכניתג/ 11630שינוי לתכנית ג / 4751 שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים פקיעין החדשה23/10/2001
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, פקיעין חדשהתוכניתג/ 11800שינוי יעוד מקרקע חקלאית לתיירות ונופש, פקיעין
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, פקיעין חדשהתוכניתג/ 12225פקיעין - מכללה אזורית ומרכז ספורט02/02/2004
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, פקיעין חדשהתוכניתג/ 12309שנוי יעוד קרקע לשרותי דרך
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, פקיעין חדשהתוכניתג/ 12628פקיעין החדשה, שינוי לג/ 8934
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, פקיעין חדשהתוכניתג/ 12684מרכז לנופש דת ומורשת בגליל
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, פקיעין חדשהתוכניתג/ 12802הרחבה לתכנית ג/ 6872
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, פקיעין חדשהתוכניתג/ 13180פקיעין החדשה
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, פקיעין חדשהתוכניתג/ 13523שינוי יעוד מחקלאי לתעשיה,שפ"פ ודרכים
צפוןמעלה הגליל, מעלה נפתלי, מעלה יוסף, פקיעין (בוקייעה), פקיעין חדשהתוכניתג/ 13547הרחבת תכנית ג/ 6872, שינוי לתכנית ג/ 1346
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, פקיעין חדשהתוכניתג/ 14485שרותי דרך פקיעין
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, פקיעין חדשהתוכניתג/ 14486שינוי יעוד למגורים בפקיעין החדשה, שינוי לג/ 4751 המופקדת22/07/2009
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, פקיעין חדשהתוכניתג/ 1455אתר למחצבה -פקעין31/05/1973
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, פקיעין חדשהתוכניתג/ 14679שנוי יעוד מחקלאי ודרכים לשרותי דרך ודרכים, פקיעין
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, פקיעין חדשהתוכניתג/ 14949שינוי יעוד למגורים, פקיעין
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, פקיעין חדשהתוכניתג/ 1512אתר למחצבה -פקעין12/07/1973
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, פקיעין חדשהתוכניתג/ 15207שינוי יעוד ממבני משק למגורים א', מושב פקיעין החדשה
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, פקיעין חדשהתוכניתג/ 15338שינוי יעוד לחקלאי משולב מלאכה, פקיעין
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, פקיעין חדשהתוכניתג/ 15342שינוי יעוד מחקלאי למגורים א', פקיעין
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, פקיעין חדשהתוכניתג/ 1560שינוי ל228- פקיעין ב'
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, פקיעין חדשהתוכניתג/ 15614שנוי יעוד מחקלאי למסחר ודרך-פקיעין
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, פקיעין חדשהתוכניתג/ 15828שינוי יעוד למגורים,דרכים ומבני משק,שנוי לג/ 2547,פקיעין החדשה
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, פקיעין חדשהתוכניתג/ 15936שנוי יעוד למגורים, דרך ושפ"פ בפקיעין החדשה21/06/2010
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, פקיעין חדשהתוכניתג/ 16956שינוי יעוד קרקע למגורים ונופש כפרי, פקיעין14/09/2009
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, פקיעין חדשהתוכניתג/ 17706שנוי יעוד לתעשיה קלה ומלאכה, פקיעין
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, פקיעין חדשהתוכניתג/ 1803תחנת דלק במסעף ראמה -פקיעין11/07/1974
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, פקיעין חדשהתוכניתג/ 18236שנוי יעוד קרקע בנחלה מספר 2 מושב פקיעין החדשה
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, פקיעין חדשהתוכניתג/ 18670שנוי יעוד מחקלאי לתעשיה ומסחר, פקיעין
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, פקיעין חדשהתוכניתג/ 232פקעין -כפר עובדים
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, פקיעין חדשהתוכניתג/ 2574מושב פקיעין23/04/1981
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, פקיעין חדשהתוכניתג/ 2616שינוי יעוד לספורט - פקיעין10/11/1983
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, פקיעין חדשהתוכניתג/ 2639שכון לחילים משוחררים, פקיעין
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, פקיעין חדשהתוכניתג/ 2670הצעת תואי דרך ברוחב 10 מ', פקיעין
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, פקיעין חדשהתוכניתג/ 3069מכון לטהור שפכים, מושב פקיעין - (גניזה)
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, פקיעין חדשהתוכניתג/ 3323כבישים פנימיים, פקיעין
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, פקיעין חדשהתוכניתג/ 3524שכונת לולים - פקיעין
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, פקיעין חדשהתוכניתג/ 3869שנוי יעוד למבני צבור פקעין
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, פקיעין חדשהתוכניתג/ 3996שנוי יעוד למלאכה ותעישה זעירה -פקעין מערבית (גניזה)
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, פקיעין חדשהתוכניתג/ 4568שינוי יעוד לתחנת תידלוק ושרותי דרך07/07/1986
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, פקיעין חדשהתוכניתג/ 4751יעוד שטח למגורים, פקיעין21/10/2010
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, פקיעין חדשהתוכניתג/ 4909מלאכה ותעשייה זעירה
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, פקיעין חדשהתוכניתג/ 5004שינוי יעוד למלאכה ותעשיה זעירה10/08/1995
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, פקיעין חדשהתוכניתג/ 5642שנוי יעוד למבני ציבור והתוית דרך גישה פקיעין
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, פקיעין חדשהתוכניתג/ 5643חלוקת מגרשים לבניה - פקיעין דרום.29/04/1990
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, פקיעין חדשהתוכניתג/ 5670שנוי יעוד שטחים והתוית דרך גישה -פקיעין30/05/1991
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, פקיעין חדשהתוכניתג/ 5802שנוי יעוד למגורים, פקיעין - (גניזה)
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, פקיעין חדשהתוכניתג/ 5862שנוי יעוד למגורים, פקיעין
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, פקיעין חדשהתוכניתג/ 5936שמורת נוף כפרי המותרת למגורים ולמלונאות, פקיעין (גניזה)
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, פקיעין חדשהתוכניתג/ 595 - צפוןדרך גישה למרכז ההיסטורי - פקיעין23/02/1967
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, פקיעין חדשהתוכניתג/ 631מתאר פקעין
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, פקיעין חדשהתוכניתג/ 6679שנוי יעוד בגוש 19091 חלק מחלקה 23 -פקעין
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, פקיעין חדשהתוכניתג/ 6746שינוי יעוד למגורים
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, פקיעין חדשהתוכניתג/ 6872הרחבת אזור תעשיה זעירה -פקיעין
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, פקיעין חדשהתוכניתג/ 7110שנוי יעוד למלאכה ותעשיה, פקיעין - (גניזה)
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, פקיעין חדשהתוכניתג/ 7755שינוי יעוד למגורים - פקיעין
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, פקיעין חדשהתוכניתג/ 7995קרית חינוך חדשה ואכסניה, שינוי למתאר, פקיעין.05/07/1999
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, פקיעין חדשהתוכניתג/ 8108שנוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מוסדות, פקיעין
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, פקיעין חדשהתוכניתג/ 8196תחנת תידלוק, פקיעין20/10/1996
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, פקיעין חדשהתוכניתג/ 8316שנוי יעוד למגורים, פקיעין
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, פקיעין חדשהתוכניתג/ 8900שיוני יעוד משטח חקלאי, לחקלאי מיוחד לבנית לולים מושב פקיעין.
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, פקיעין חדשהתוכניתג/ 8934הרחבת הישוב ב80- יחידות דיור, מבני ציבור, ספורט ומתקנים הנדסיים, פקיעין.16/02/1997
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, פקיעין חדשהתוכניתמג/ מק/ 2004/ 70שינוי קו בנין וגודל מגרש מינימלי, פקיעין
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, פקיעין חדשהתוכניתמג/ מק/ 2006/ 12איחוד וחלוקה למגרשים, פקיעין החדשה
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, פקיעין חדשהתוכניתמג/ מק/ 2006/ 33שינוי קו בנין , מגרש 109 למתן לגיטימציה, פקיעין29/07/2009
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, פקיעין חדשהתוכניתמג/ מק/ 2011/ 36שינוי בקו בניין מגרש 116 - פקיעין החדשה
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, פקיעין חדשהתוכניתמג/ מק/ 98/ 41הועבר לסמכות מחוזית - ג/ 12225
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, פקיעין חדשהתוכניתמנ/ מק/ 2001/ 30שינוי הוראות תכנית בנושא קווח חשמל ותקשורת תת קרקעיים , פקיעין החדשה04/09/2002
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, פקיעין חדשהבקשה ועדה מקומיתפקיעין 256/ 2008שיקום מעיין עין טיריה וערוץ נחל פקיעין ופיתוח נופי