תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןגבעות אלונים, כאוכב אבו אל-היג'אערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים006/ 10/ 2ערר על תכנית מפורטת ג/18324
צפוןגבעות אלונים, כאוכב אבו אל-היג'אערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים137/ 10/ 2לגיטימציה לשינויים
צפוןגבעות אלונים, כאוכב אבו אל-היג'אערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים210/ 11/ 2תוספת מבואה ומרפסת לבניין קיים.
צפוןגבעות אלונים, כאוכב אבו אל-היג'אערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים240/ 07/ 2בניית 2 קוטג'ים
צפוןגבעות אלונים, כאוכב אבו אל-היג'אערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים283/ 07/ 2דיר צאן ומתבן
צפוןגבעות אלונים, כאוכב אבו אל-היג'אערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים286/ 09/ 2דיר צאן
צפוןגבעות אלונים, כאוכב אבו אל-היג'אערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים303/ 09/ 2סגירת קומת עומידםליחידת מגורים ומחסן
צפוןגבעות אלונים, כאוכב אבו אל-היג'אתוכניתג/ 10081אתר נופש כוכב - משגב
צפוןגבעות אלונים, כאוכב אבו אל-היג'אתוכניתג/ 10317שינוי יעוד ממגורים לשטח לבנייני ציבור - מסגד, שינוי למתאר, כאוכב
צפוןגבעות אלונים, כאוכב אבו אל-היג'אתוכניתג/ 11158כאוכב מרכז29/03/2005
צפוןגבעות אלונים, כאוכב אבו אל-היג'אתוכניתג/ 12026מגורים ב' - כאוכב13/03/2003
צפוןגבעות אלונים, כאוכב אבו אל-היג'אתוכניתג/ 12518תחנת תידלוק כאוכב
צפוןגבעות אלונים, כאוכב אבו אל-היג'אתוכניתג/ 13306שינוי לתכנית ג/2637
צפוןגבעות אלונים, כאוכב אבו אל-היג'אתוכניתג/ 13558שינוי יעוד מחקלאי לחקלאי מיוחד - לול
צפוןגבעות אלונים, כאוכב אבו אל-היג'אתוכניתג/ 14046בית קברות כאוכב - השלמת הוראות בינוי12/12/2006
צפוןגבעות אלונים, כאוכב אבו אל-היג'אתוכניתג/ 14799שינוי יעוד מחקלאי למגורים, כאוכב
צפוןגבעות אלונים, כאוכב אבו אל-היג'אתוכניתג/ 15230שנוי יעוד מחקלאי לאזור מגורים א', כאוכב
צפוןגבעות אלונים, הגליל המרכזי, לב הגליל, משגב, דיר חנא, כאוכב אבו אל-היג'א, כפר מנדא, עראבהתוכניתג/ 15320מתחם יער הר אחים- עצמון
צפוןגבעות אלונים, כאוכב אבו אל-היג'אתוכניתג/ 15607תכנית מתאר כאוכב04/12/2008
צפוןגבעות אלונים, כאוכב אבו אל-היג'אתוכניתג/ 1572הרחבת תחום -כאווכב
צפוןגבעות אלונים, כאוכב אבו אל-היג'אתוכניתג/ 15805יעוד שטח למסחר, כאוכב אבו אל היג'א
צפוןגבעות אלונים, כאוכב אבו אל-היג'אתוכניתג/ 16746שינוי ייעוד מאזור תעשיה למגורים,כאוכב17/06/2009
צפוןגבעות אלונים, כאוכב אבו אל-היג'אתוכניתג/ 16763תכנית כאוכב צפון - אזור ג'2 , כאוכב04/11/2009
צפוןגבעות אלונים, משגב, כאוכב אבו אל-היג'אתוכניתג/ 16779שינוי יעוד מקרקע חקלאית לקרקע חקלאית מיוחדת, כאוכב
צפוןגבעות אלונים, כאוכב אבו אל-היג'אתוכניתג/ 18324שטח מסחרי, כאוכב
צפוןגבעות אלונים, כאוכב אבו אל-היג'אתוכניתג/ 18417שטח למסחר, תעסוקה ותיירות, כאוכב
צפוןגבעות אלונים, כאוכב אבו אל-היג'אתוכניתג/ 2174תכנית מתאר -כווכב18/10/1979
צפוןגבעות אלונים, כאוכב אבו אל-היג'אתוכניתג/ 2637שנוי יעוד למגורים בכפר כווכב16/10/1980
צפוןגבעות אלונים, כאוכב אבו אל-היג'אתוכניתג/ 2902חלוקת מגרשים, כווכב
צפוןגבעות אלונים, כאוכב אבו אל-היג'אתוכניתג/ 3660שנוי יעוד למלאכה ותעשיה -כווכב - גניזה )
צפוןגבעות אלונים, כאוכב אבו אל-היג'אתוכניתג/ 3818יעוד שטחים למגורים וחלוקה מחדש-כווכב06/02/1986
צפוןגבעות אלונים, כאוכב אבו אל-היג'אתוכניתג/ 3825שנוי יעוד למגורים ותכנון שביל פנימי, כווכב
צפוןגבעות אלונים, כאוכב אבו אל-היג'אתוכניתג/ 3959מחצבות מולשטיין , כווכב
צפוןגבעות אלונים, כאוכב אבו אל-היג'אתוכניתג/ 5282שנוי תואי דרך מס' 4 שטח בנוי
צפוןגבעות אלונים, כאוכב אבו אל-היג'אתוכניתג/ 531תחום בניה -כאוכב13/02/1969
צפוןגבעות אלונים, כאוכב אבו אל-היג'אתוכניתג/ 5804שנוי יעוד למגורים ודרך גישה
צפוןגבעות אלונים, כאוכב אבו אל-היג'אתוכניתג/ 5880שינו יעוד משטח חקלאי לשטח למרכז - (גניזה)(
צפוןגבעות אלונים, כאוכב אבו אל-היג'אתוכניתג/ 5962שנוי יעוד למגורים, כאואכב - (גניזה)
צפוןגבעות אלונים, כאוכב אבו אל-היג'אתוכניתג/ 6101שנוי יעוד למגורים - (גניזה)
צפוןגבעות אלונים, כאוכב אבו אל-היג'אתוכניתג/ 6270מגורים ומבני ציבור -כאוכב24/06/1991
צפוןגבעות אלונים, כאוכב אבו אל-היג'אתוכניתג/ 6578שנוי יעוד לתחנת תידלוק - (גניזה)
צפוןגבעות אלונים, כאוכב אבו אל-היג'אתוכניתג/ 6597שנוי יעוד לשרותי דרך תחנת תידלוק -כווכב17/12/1992
צפוןגבעות אלונים, כאוכב אבו אל-היג'אתוכניתג/ 675חלוקת מגרשים בכווכב10/02/1966
צפוןגבעות אלונים, כאוכב אבו אל-היג'אתוכניתג/ 6765שנוי לתקנון תכנית מתאר31/12/1992
צפוןגבעות אלונים, כאוכב אבו אל-היג'אתוכניתג/ 6816תכנית מתאר כאוכב12/01/1995
צפוןגבעות אלונים, כאוכב אבו אל-היג'אתוכניתג/ 7294שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח ספורט - (גניזה)
צפוןגבעות אלונים, כאוכב אבו אל-היג'אתוכניתג/ 7788כביש קטע צומת מורש כאוכב
צפוןגבעות אלונים, כאוכב אבו אל-היג'אתוכניתג/ 7858שינוי מיקום אזור המלאכה והתעשיה, יעוד שטח למגורים,תכנון דרך היקפית ושטח לספורט
צפוןגבעות אלונים, כאוכב אבו אל-היג'אתוכניתג/ 7867שנוי יעוד מחקלאי לשטח בית קברות, כאוכב29/08/1996
צפוןגבעות אלונים, כאוכב אבו אל-היג'אתוכניתג/ 7898שנוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים, כאוכב31/05/2000
צפוןגבעות אלונים, כאוכב אבו אל-היג'אתוכניתג/ 8445תכנית מתאר מס' ג / 8445 כאוכב
צפוןגבעות אלונים, כאוכב אבו אל-היג'אתוכניתג/ 8447הזזת כביש מספר 53 בחלקה 20 וכביש מספר 44 בחלקה 21 בגוש 17694, כאוכב.
צפוןגבעות אלונים, כאוכב אבו אל-היג'אתוכניתג/ 8941יעוד שטח מסחרי עבור תחנת תדלוק, כפר כאוכב (גניזה)
צפוןגבעות אלונים, כאוכב אבו אל-היג'אתוכניתג/ 9082שמורת טבע - הר עצמון
צפוןגבעות אלונים, כאוכב אבו אל-היג'אתוכניתג/ 9744שירות דרך, כאוכב
צפוןגבעות אלונים, כאוכב אבו אל-היג'אתוכניתג/ 9779יעוד שטח למגורים, מבני ציבור, תיירות, ספורט ושצ"פ,שינוי למתאר, כאוכב.02/08/2001
צפוןגבעות אלונים, כאוכב אבו אל-היג'אתוכניתגא/ מק/ 08/ 92איחוד וחלוקה בהסכמה, כאוכב
צפוןגבעות אלונים, כאוכב אבו אל-היג'אתוכניתגא/ מק/ 09/ 39שינוי הוראות קווי בנין, כאוכב04/08/2011
צפוןגבעות אלונים, כאוכב אבו אל-היג'אתוכניתגא/ מק/ 09/ 72שינוי קו בנין והגדלת גובה, תחנת דלק, כאוכב
צפוןגבעות אלונים, כאוכב אבו אל-היג'אתוכניתגנ/ 18203הגדלת אחוזי בניה, הקטנת קווי בנין, כאוכב
צפוןגבעות אלונים, כאוכב אבו אל-היג'אתוכניתמש/ מק/ 11158 / 3שינוי קו בניין , כאוכב
צפוןגבעות אלונים, כאוכב אבו אל-היג'אתוכניתמש/ מק/ 6720/ 1הקטנת קו בנין, כאוכב
צפוןגבעות אלונים, כאוכב אבו אל-היג'אתוכניתמש/ מק/ 6765/ 2שינוי קו בנין, לפי התשריט, כאוכב אל היג'א14/12/2004
צפוןגבעות אלונים, כאוכב אבו אל-היג'אתוכניתמש/ מק/ 6765/ 3שינוי קו בנין, כאוכב אל היג'א17/11/2005
צפוןגבעות אלונים, כאוכב אבו אל-היג'אתוכניתמשצ/ 87הכנת תכנית לצרכי רישום בספרי המקרקעין כוכב הירדן06/01/1999