תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמשגב, יודפתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים234/ 05/ 2בקשה לשימוש חורג: בית קפה
צפוןמשגב, יודפתתוכניתג/ 10338תכנית הרחבת הישוב יודפת, שינוי למתאר.23/10/2000
צפוןמשגב, יודפתתוכניתג/ 13146הרחבת הישוב יודפת - ג', שינוי לג/10338 שבתוקף
צפוןמשגב, יודפתתוכניתג/ 14830הגדלת זכויות בניה למגורים במגרש 797, יודפת26/12/2007
צפוןמשגב, יודפתתוכניתג/ 14932יודפת - שנוי לתכנית ג/ 10338 המואשרת.04/11/2009
צפוןמשגב, יודפתתוכניתג/ 14933שינוי יעוד מחקלאי למבני משק, חוות חקלאית יודפת
צפוןמשגב, יודפתתוכניתג/ 17024בית ספר עודד, יודפת
צפוןמשגב, יודפתתוכניתג/ 17259בית ספר עודד, יודפת06/07/2009
צפוןמשגב, יודפתתוכניתג/ 3223שנוי יעוד לתחנת תידלוק -שגב יודפת01/10/1981
צפוןמשגב, יודפתתוכניתג/ 441מושב שתופי יודפת19/07/1962
צפוןמשגב, יודפתתוכניתג/ 444יודפת16/03/1978
צפוןמשגב, יודפתתוכניתג/ 4705שיקום מחפורת נטושה, בהר יודפת
צפוןמשגב, יודפתתוכניתג/ 4794חווה לטורבינות רוח, יודפת - (גניזה)
צפוןמשגב, יודפתתוכניתג/ 5866שכונה צפונית יודפת
צפוןמשגב, יודפתתוכניתג/ 6243אזור תעשיה-מושב יודפת - (גניזה)
צפוןמשגב, יודפתתוכניתג/ 6535פונדק דרכים מרכז אומניויות כביש יודפת - הררית10/01/1991
צפוןמשגב, יודפתתוכניתג/ 6728מושב יודפת
צפוןמשגב, יודפתתוכניתג/ 8580תיחום שטח למבנים המשרתים חקלאות, מושב יודפת
צפוןמשגב, יודפתתוכניתג/ 8879חוות רוח "רכס יודפת".
צפוןמשגב, יודפתתוכניתג/ 9164יודפת - תכנית חלוקה, שינוי למתאר.02/03/1998
צפוןמשגב, יודפתתוכניתג/ 9885שינוי יעוד קרקע משמורת נוף טבעית לשטח חקלאי מיוחד שינוי למתאר, הר השאבי.
צפוןמשגב, יודפתתוכניתג/ 9985הקמת כפר בריאות, שינוי למתאר, יודפת-הררית
צפוןמשגב, יודפתתוכניתמש/ מק/ 01/ 038שינוי מרווחי בניה במגרש מס' 22, יודפת
צפוןמשגב, יודפתתוכניתמש/ מק/ 9164/ 1תוכנית מש/ מק/ 9164/ 118/11/1999
צפוןמשגב, יודפתישות כלליתעת"מ/ 07/ 4009מושב יודפת נגד ועדה מחוזית צפון
צפוןמשגב, יודפתישות כלליתעתמ/ נצ/ 06/ 1182מושב יודפת נגד ועדה מחוזית לתכנון ובניה צפון