תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמשגב, יעדתוכניתג/ 10080יעד - מושב עובדים, אגודה שתופית להתיישבות חקלאית14/10/1999
צפוןמשגב, יעדתוכניתג/ 12442מושב יעד, תכנית הרחבה07/07/2005
צפוןמשגב, יעדתוכניתג/ 18317השלמת יחידות דיור- יעד14/06/2012
צפוןמשגב, יעדתוכניתג/ 2516מושב שתופי יעד -כפר תעשיה23/11/1978
צפוןמשגב, יעדתוכניתג/ 2982ייעוד למבני ציבור במושב יעד13/05/1982
צפוןמשגב, יעדתוכניתג/ 5929מושב שתופי יעד - (גניזה)
צפוןמשגב, יעדתוכניתג/ 7305שנוי יעוד לחממות -מושב יעד
צפוןמשגב, יעדתוכניתג/ 7552שנוי יעוד למגורים, מושב יעד
צפוןמשגב, יעדתוכניתמש/ מק/ 02/ 16שינוי בקו בנין, יעד
צפוןמשגב, יעדתוכניתמש/ מק/ 10080/ 2שינוי קו בנין והסדרת גודל מגרש מינמלי , מגרש 31, יעד10/10/2011
צפוןמשגב, יעדתוכניתמש/ מק/ 12442/ 1שינוי בהעמדת מגרשים, יעד31/08/2009
צפוןמשגב, יעדתוכניתמש/ מק/ 12442/ 2שינוי בהעמדת מגרשים, יעד15/12/2009
צפוןמשגב, יעדתוכניתתרשצ/ 1/ 1138/ 2חוק רישום שיכון ציבורי, יעד
צפוןמשגב, יעדתוכניתתרשצ/ 2/ 1138/ 2חוק רישום שיכונים ציבוריים, יעד