תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמשגב, לוטםתוכניתג/ 10814אזור משק קיבוץ לוטם19/03/2006
צפוןמשגב, לוטםתוכניתג/ 17284תכנית מתאר לוטם21/06/2010
צפוןמשגב, לוטםתוכניתג/ 3352קבוץ לוטם
צפוןמשגב, לוטםתוכניתג/ 3508כביש גישה ללוטם
צפוןמשגב, לוטםתוכניתג/ 6443קבוץ לוטם
צפוןמשגב, לוטםתוכניתג/ 8470שינוי יעוד למגורים, לוטם24/08/1995
צפוןמשגב, לוטםתוכניתג/ 9150שטח פיתוח לקיבוץ לוטם ולישוב קהילתי לוטם.12/07/2000
צפוןמשגב, לוטםתוכניתמש/ מק/ 10814/ 1שינוי הוראות בדבר גודל מגרש מינימלי לתעשיה, לוטם14/01/2007
צפוןמשגב, לוטםתוכניתמש/ מק/ 9150/ 1שינוי לתקנון תכנית ג/ 9150 - לוטם24/10/2002