תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמשגב, מצפה אבי"בערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים019/ 04/ 2שינוי יעוד מחקלאי למגורים
צפוןמשגב, מצפה אבי"בערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים055/ 10/ 2לגיטימציה למסלעה
צפוןמשגב, מצפה אבי"בערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים201/ 10/ 2תוספת למגורים
צפוןמשגב, מצפה אבי"בתוכניתג/ 10143מיסוד ושיפור תוואי דרך למצפה אבי"ב, שינוי למתאר.17/01/2000
צפוןמשגב, מצפה אבי"בתוכניתג/ 10164כבישי גישה, מצפה אבי"ב - תכנית המתאר.
צפוןמשגב, מצפה אבי"בתוכניתג/ 10460שינוי תוואי דרך, שינוי למתאר, מצפה אביב
צפוןמשגב, מצפה אבי"בתוכניתג/ 11273מצפה אביב - שינוי לג / במ / 234, מתאר 1,19/09/2000
צפוןמשגב, מצפה אבי"בתוכניתג/ 12483שינוי לג/במ/23421/08/2002
צפוןמשגב, מצפה אבי"בתוכניתג/ 14453שנוי לג/במ/234 המאושרת מצפה אבי"ב
צפוןמשגב, מצפה אבי"בתוכניתג/ 17924מצפה אביב - שכונה ו' .08/07/2010
צפוןמשגב, מצפה אבי"בתוכניתג/ 4765מצפה אביב29/04/1990
צפוןמשגב, מצפה אבי"בתוכניתג/ 7308מצפה אביבים
צפוןמשגב, מצפה אבי"בתוכניתג/ 9988ביטול דרך מס' 4 ויעוד השטח לאזור חקלאי, שינוי למתאר, משגב.
צפוןמשגב, מצפה אבי"בתוכניתג/ במ/ 234מצפה אביב - שינוי לתכנית מפורטת30/06/1996
צפוןמשגב, מצפה אבי"בתוכניתגנ/ 17816הגדלת שטחי בניה ושנוי קו בנין, מצפה אביב21/06/2010
צפוןמשגב, מצפה אבי"בתוכניתמש/ מק/ 02/ 19שינוי בהוראות בניה , שלב ד', מצפה אבי'ב
צפוןמשגב, מצפה אבי"בתוכניתמש/ מק/ 12483/ 1שינוי קו בנין במגרישם לאורך כביש 6, מצפה אבי"ב03/06/2003
צפוןמשגב, מצפה אבי"בתוכניתמש/ מק/ 12483/ 2שינוי גבולות מגרשים ושצפי''ם, מצפה אביב15/12/2009
צפוןמשגב, מצפה אבי"בתוכניתמש/ מק/ 97/ 109הסדרת והשלמת של מערכת דרכים בישוב מצפה אביב