תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמשגב, חרשיםערר על החלטת ועדת מחוזית03/ 12ערר על דחיית על החלטת ו. מחוזית לדחות ת. ג/ 12790
צפוןמשגב, חרשיםתוכניתג/ 11234"נופי הגליל", מצפה חרשים
צפוןמשגב, חרשיםתוכניתג/ 11501נופי הגליל, מתאר 1
צפוןמשגב, חרשיםתוכניתג/ 4240מצפה חרשים - (גניזה)
צפוןמשגב, חרשיםתוכניתג/ 4452מצפה חרשים
צפוןמשגב, חרשיםתוכניתג/ 8188מלונאות ונופש, חרשים
צפוןמשגב, חרשיםתוכניתג/ 9762שינוי וחלוקה חדשה של שטחים מייעוד יעור למלאכה, לבניני ציבור, נופש וקייט, מג08/02/2005
צפוןמשגב, חרשיםתוכניתתממ/ 2/ 38תכנית מתאר מחוזית, מחוז הצפון, תמ"מ 2, שינוי מס' 38 -חרשים - תוספת יחידות דיור23/09/2004