תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמשגב, טל-אלתוכניתג/ 10768שינוי יעוד לאתר לשרותי דרך - תחנת תדלוק, טל אל
צפוןמשגב, טל-אלתוכניתג/ 10939שטח לתעשיה, מסחר וספורט, שינוי למתאר, טל אל
צפוןמשגב, טל-אלתוכניתג/ 19708איחוד וחלוקה אל אל21/05/2012
צפוןמשגב, טל-אלתוכניתג/ 5310ישוב קהילתי טל אל15/05/1990
צפוןמשגב, טל-אלתוכניתג/ 6089שינוי יעוד לשרותי דרך ליד טל-אל30/12/1993
צפוןמשגב, טל-אלתוכניתג/ 8814שינוי יעוד מאזור מגורים לאתר לבנייני ציבור, שינוי למתאר, ישוב קהילתי טל-אל.
צפוןמשגב, טל-אלתוכניתג/ 9162שנוי לתכנית ג / במ / 79 , ישוב קהילתי טל אל19/03/1998
צפוןמשגב, טל-אלתוכניתג/ 9923תוספת תכליות לשמושי קרקע בשירותי דרך.
צפוןמשגב, טל-אלתוכניתג/ במ/ 166טל אל.
צפוןמשגב, טל-אלתוכניתג/ במ/ 79טל אל14/12/1994
צפוןמשגב, טל-אלתוכניתגנ/ 17061שינוי זכויות בניה במגרש 569, טל אל24/05/2009
צפוןמשגב, טל-אלתוכניתגנ/ 18383שינוי קווי בניין והגדלת אחוזי בניה, טל-אל14/06/2012
צפוןמשגב, טל-אלתוכניתמש/ מק/ 5310/ 1שינוי קו בנין מגרש ,41 טל - אל10/09/1998
צפוןמשגב, טל-אלתוכניתמש/ מק/ 5310/ 2שינוי קו בנין, טל אל14/01/2007
צפוןמשגב, טל-אלתוכניתמש/ מק/ 5310/ 3איחוד וחלוקה , מגרשים 223 ן- 908, טל אל05/08/2008
צפוןמשגב, טל-אלתוכניתמש/ מק/ 79/ 1איחוד וחלוקה, טל אל