תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמשגב, רקפתתוכניתג/ 14108שינוי לתכנית ג/ 5900 וביטול תכנית ג/ 3223 ברקפת:29/12/2005
צפוןמשגב, רקפתתוכניתג/ 14193הרחבת רקפת, שינוי לג/ במ/ 131, ג/6087, ג/5900
צפוןמשגב, רקפתתוכניתג/ 17403הרחבת רקפת29/08/2010
צפוןמשגב, רקפתתוכניתג/ 3564כפר תעשיה -רקפת23/04/1981
צפוןמשגב, רקפתתוכניתג/ 5081כפר תעשיתי רקפת, רקפת
צפוןמשגב, רקפתתוכניתג/ 5900מושב שיתופי רקפת - שינוי ל- 356406/11/1990
צפוןמשגב, רקפתתוכניתג/ 6087תיירות ונופש - רקפת15/11/1990
צפוןמשגב, רקפתתוכניתג/ 8081הקטנת קו בנין רקפת
צפוןמשגב, רקפתתוכניתג/ 9452שנוי תקנון, רקפת
צפוןמשגב, רקפתתוכניתג/ במ/ 131רקפת03/06/1993
צפוןמשגב, רקפתתוכניתמש/ מק/ 131 / 3שינוי קו בנין, רקפת08/01/2004
צפוןמשגב, רקפתתוכניתמש/ מק/ 131/ 02שינוי קו בנין, מגרש 60, רקפת
צפוןמשגב, רקפתתוכניתמש/ מק/ 131/ 1קביעת אזורים ועתודות קרקע לשימושים שונים בתחום תכנית, רקפת21/06/1998
צפוןמשגב, רקפתתוכניתמש/ מק/ 131/ 2שינוי קו בנין21/06/1998
צפוןמשגב, רקפתתוכניתמש/ מק/ 131/ 4שינוי קו בנין, מגרש 60, רקפת19/01/2005
צפוןמשגב, רקפתתוכניתמש/ מק/ 97/ 120תיקון קו בנין במגרש מס' ,13רקפת
צפוןמשגב, רקפתתוכניתמש/ מק/ גבמ/ 131/ 5שינוי בקווי בנייה ובהוראות בינוי , רקפת
צפוןמשגב, רקפתתוכניתתממ/ 2/ 52תכנית מתאר מחוזית-מחוז הצפון - תמ"מ 2, שינוי 52 - תוספת יחידות דיור לישוב רקפת08/09/2005