תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמשגב, אבטליוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים023/ 05/ 2תכנית שינויים לגיטימציה למצב קיים
צפוןמשגב, אבטליוןתוכניתג/ 10163שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור תייות ונופש - בכביש אבטליון - עראבה, שינוי למתאר
צפוןמשגב, אבטליוןתוכניתג/ 10382אתר מלונאות ונופש באבטליון, שינוי למתאר
צפוןמשגב, אבטליוןתוכניתג/ 12878אבטליון מבנן דרומי
צפוןמשגב, אבטליוןתוכניתג/ 13278הרחבת הישוב אבטליון - שינוי לתכנית ג/ 985731/08/2005
צפוןמשגב, אבטליוןתוכניתג/ 5326ישוב אבטליון
צפוןמשגב, אבטליוןתוכניתג/ 5465ישוב קהילתי אבטליון04/03/1990
צפוןמשגב, אבטליוןתוכניתג/ 8407מתאר אבטליון.17/11/1996
צפוןמשגב, אבטליוןתוכניתג/ 8487תוכנית מפורטת אבטליון
צפוןמשגב, אבטליוןתוכניתג/ 9857תכנית מתאר אבטליון.08/06/2000
צפוןמשגב, אבטליוןתוכניתג/ במ/ 212תוכנית מפורטת אבטליון
צפוןמשגב, אבטליוןתוכניתמש/ מק/ 13278/ 1שינוי קו בנין, מגרש 99, אבטליון07/12/2009
צפוןמשגב, אבטליוןתוכניתמש/ מק/ 13278/ 2שינוי קו בנין, מגרש 101, אבטליון12/11/2009
צפוןמשגב, אבטליוןתוכניתמש/ מק/ 13278/ 3איחוד וחלוקה למגרשים 142-137 , אבטליון28/10/2010
צפוןמשגב, אבטליוןתוכניתמש/ מק/ 9857/ 1שינוי קו בנין, אבטליון07/06/2006
צפוןמשגב, אבטליוןתוכניתתרשצ/ 1/ 1275/ 1רישום שיכונים ציבוריים הוראת שעה תשכ"ד 1964 אבטליון