תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןגולן, נאות גולןתוכניתג/ 12335מושב נאות הגולן - הרחבה16/02/2006
צפוןגולן, אבני איתן, אלי-עד, גבעת יואב, כנף, נאות גולן, נוב, קדמת צבי, רמותתוכניתג/ 13973הסדרת רפתות במושבים ברמת ברמת הגולן23/10/2006
צפוןגולן, אבני איתן, אודם, אלי-עד, אניעם, גבעת יואב, חד-נס, יונתן, מעלה גמלא, נאות גולן, נוב, נוה אטי"ב, נטור, עין זיון, קדמת צבי, קלע, רמות, שעלתוכניתג/ 17747הוספת השימושבריכת שחייה פרטית באזורי מגורים, גולן21/05/2012
צפוןגולן, נאות גולןתוכניתג/ 17871מלאכה מסחר ותעשיה קלה, נאות גולן
צפוןגולן, נאות גולןתוכניתג/ 18703איחוד וחלוקה למגורים, נאות גולן
צפוןגולן, נאות גולןתוכניתג/ 5013מושב נאות גולן01/09/1994
צפוןגולן, נאות גולןתוכניתג/ 8193שנוי יעוד למבני משק, נאות גולן08/08/1996
צפוןגולן, נאות גולןתוכניתג/ 9092שנוי יעוד מחקלאי לחקלאי מיוחד, נאות גולן.
צפוןגולן, אבני איתן, אניעם, בני יהודה, גבעת יואב, חד-נס, יונתן, כנף, מעלה גמלא, נאות גולן, קדמת צבי, קשת, שעלתוכניתג/ במ/ 100הרחבת מגורים בישובי רמת הגולן05/08/1993
צפוןגולן, נאות גולןתוכניתגו/ מק/ 12335/ 01איחוד וחלוקה למבני משק, נאות גולן
צפוןגולן, נאות גולןתוכניתגו/ מק/ 12335/ 02איחוד וחלוקה למגרשים מגורים, נאות גולן
צפוןגולן, נאות גולןתוכניתגו/ מק/ 12335/ 03איחוד וחלוקה במגרשים 189- 187, נאות גולן
צפוןגולן, נאות גולןתוכניתגו/ מק/ גבמ100/ 02אזור מגורים, נאות גולן25/12/2003
צפוןגולן, נאות גולןתוכניתגנ/ 17754תיירות, נאות גולן