תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמשגב, יובליםתוכניתג/ 10971יובלים - תוספת מגרש לשכונת יובלים מזרח 1997
צפוןמשגב, יובליםתוכניתג/ 10984שינוי יעוד קרקע משטח חקלאי לשטח שרותי דרך צומת יובלים
צפוןמשגב, יובליםתוכניתג/ 12487יובלים18/02/2004
צפוןמשגב, יובליםתוכניתג/ 13495הגדלת אחוזי בניה, צומת יובלים
צפוןמשגב, יובליםתוכניתג/ 16981הסדרי תנועה תחנת דלק אלון , צומת יובלים
צפוןמשגב, יובליםתוכניתג/ 17509שינוי יעודי למגורים ותוספת יחידות דיור
צפוןמשגב, יובליםתוכניתג/ 3692ישוב קהילתי יובלים08/01/1981
צפוןמשגב, יובליםתוכניתג/ 7625שנוי יעוד למגורים, יובלים
צפוןמשגב, יובליםתוכניתג/ 9328קניונית, צומת יובלים30/12/2004
צפוןמשגב, יובליםתוכניתג/ 9394יובלים - שלב ה', שינוי למתאר.
צפוןמשגב, יובליםתוכניתג/ 9856יובלים מזרח, שינוי למתאר.01/02/1998
צפוןמשגב, יובליםתוכניתג/ במ/ 82יובלים
צפוןמשגב, יובליםתוכניתמש/ מק/ 12487/ 1שינוי קו בניין במגרש 262 , יובלים14/02/2008
צפוןמשגב, יובליםתוכניתמש/ מק/ 12487/ 2שינוי קו בניין במגרש 279 , יובלים14/02/2008
צפוןמשגב, יובליםתוכניתמש/ מק/ 12487/ 3איחוד וחלוקה בהסכמה, יובלים
צפוןמשגב, יובליםתוכניתמש/ מק/ 12487/ 4איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים, יובלים
צפוןמשגב, יובליםתוכניתמש/ מק/ 12487/ 5שינוי קו בנין , יובלים
צפוןמשגב, יובליםתוכניתתרשצ/ 1/ 1226/ 1רישום שיכונים ציבוריים הוראת שעה תשכ"ד1964- יובלים
צפוןמשגב, יובליםתוכניתתרשצ/ 2/ 1226/ 1רישום שיכונים ציבוריים הוראת שעה תשכ"ד - 1964 כפר יובל
צפוןמשגב, יובליםתוכניתתרשצ/ 3/ 1226/ 1רישום שיכונים ציבוריים, הוראת שעה תשכ"ד1964- יובלים