תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמשגב, קורניתתוכניתג/ 13548הרחבת הישוב קורנית27/11/2007
צפוןמשגב, קורניתתוכניתג/ 13969ת.ר.ש.צ. 1/1179/2 - קורנית
צפוןמשגב, קורניתתוכניתג/ 3318כפר תעשיה קורנית04/09/1980
צפוןמשגב, קורניתתוכניתג/ 3948מרכז כפ"ת קורנית
צפוןמשגב, קורניתתוכניתג/ 5593כפר תעשיתי קורנית06/08/1992
צפוןמשגב, קורניתתוכניתג/ 8647הקצאת שטח לדרכי גישה למגרשים פנימיים קורנית.02/09/2001
צפוןמשגב, קורניתתוכניתג/ 9402שינוי ביעוד קרקע במגרש, שינוי למתאר, קורנית.
צפוןמשגב, קורניתתוכניתג/ 9874שינוי לתכנית ג / 3318, שיקום אתר לפארק ציבורי
צפוןמשגב, קורניתתוכניתמש/ מק/ 13548/ 1שינוי קו בנין, מגרש 107, קורנית12/09/2011
צפוןמשגב, קורניתתוכניתמש/ מק/ 3318/ 1שינוי יעוד משטח פרטי פתוח לשטח למבני ציבור להקמת מעון יום, קורנית
צפוןמשגב, קורניתתוכניתמש/ מק/ 3318/ 2שיקום נופי של אתר נטוש בשולי הישוב והפיכתו לפארק לפעילות בחיק הטבע, קורנית12/10/2000
צפוןמשגב, קורניתתוכניתמש/ מק/ 3318/ 3חלוקת מגרש, קורנית05/09/2002
צפוןמשגב, מנוף, קורנית, שכניהתוכניתתממ/ 2/ 48תכנית מתאר מחוזית-מחוז הצפון- שינוי מס' 48 - הרחבת הישובים מנוף, שכניה וקורנית31/10/2005