תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמשגב, כמוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים009/ 09/ 2הקמת בורות סופגים
צפוןמשגב, כמוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים192/ 04/ 2בנין חדש
צפוןמשגב, כמוןתוכניתג/ 10716כמון - אתר קרוואנים, שינוי למתאר,14/03/2000
צפוןמשגב, כמוןתוכניתג/ 11133דרך מקומית מס' 8556, קטע אזו"ת כרמיאל מכמנים צומת מכמנים -כמון30/05/2002
צפוןמשגב, כמוןתוכניתג/ 13346הוספת תכלית לבניית בריכה23/09/2004
צפוןמשגב, כמוןתוכניתג/ 15840שנוי לתכנית מאושרת ג/ במ/ 217 ,כמון20/02/2008
צפוןמשגב, כמוןתוכניתג/ 18342הרחבת הישוב כמון
צפוןמשגב, כמוןתוכניתג/ 20377הרחבת הישוב, כמון
צפוןמשגב, כמוןתוכניתג/ 3859תכנית מפורטת מצפה הר כמון03/02/1983
צפוןמשגב, כמוןתוכניתג/ 5641ישוב קהילתי כמון
צפוןמשגב, כמוןתוכניתג/ 5696אזור תיירות, מסעדה, הר כמון - (גניזה)[
צפוןמשגב, כמוןתוכניתג/ 6088שטח חקלאי מיוחד, כמון
צפוןמשגב, כמוןתוכניתג/ 7698שנוי ל- ,4398 כמון04/08/1994
צפוןמשגב, כמוןתוכניתג/ 9702הרחבת הישוב, כמון19/03/2006
צפוןמשגב, כמוןתוכניתג/ 9743שמורת טבע - הר כמון
צפוןמשגב, כמוןתוכניתג/ במ/ 217כמון10/04/1995
צפוןמשגב, כמוןתוכניתג/ במ/ 50כמון
צפוןמשגב, כמוןתוכניתמש/ מח/ 9373דרך גישה מאזור תעשיה כרמיאל עד לישובים כמון ומכמנים.
צפוןמשגב, כמוןתוכניתמש/ מק/ 217/ 1שינוי הוראות חניה ובמבני עזר באזור מגו רים א' ועדכון טבלת הזכויות והגבלות11/01/1998
צפוןמשגב, כמוןתוכניתמש/ מק/ 9702/ 1שינוי קו בנין, כמון
צפוןמשגב, כמוןתוכניתתרשצ/ 1/ 1201/ 2חוק רישום שיכונים ציבוריים, כמון
צפוןמשגב, כמוןתוכניתתרשצ/ 2/ 1201/ 2חוק רישום שיכונים ציבוריי, כמון