תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמשגב, כישורתוכניתג/ 11508כישור - הרחבה, מתאר 1
צפוןמשגב, כישורתוכניתג/ 11971מדרשת כישורית22/03/2004
צפוןמשגב, כישורתוכניתג/ 12713כביש גישה לתובל ופלך
צפוןמשגב, כישורתוכניתג/ 14179שינוי יעוד מחקלאי לחקלאי מיוחד, לול פטם, צפונית לכישור
צפוןמשגב, כישורתוכניתג/ 14180אזור צפוני, שינוי לג/ 3304, כישור
צפוןמשגב, כישורתוכניתג/ 14181אזור הכניסה , שינוי לג/ 3304, כישור
צפוןמשגב, כישורתוכניתג/ 14183כישור אזור דרומי ,שינוי לג/ 3304, כישור
צפוןמשגב, כישורתוכניתג/ 16780כלבית כישורית, כישורית05/03/2009
צפוןמשגב, כישורתוכניתג/ 17029תכנית תקנונית לקביעת הוראות בניה, קבוץ כישור13/10/2009
צפוןמשגב, כישורתוכניתג/ 17261תכנית מתאר - קיבוץ כישור
צפוןמשגב, כישורתוכניתג/ 2652האחזות כישור ברמת תפן
צפוןמשגב, כישורתוכניתג/ 3304קבוץ כישור25/08/1983
צפוןמשגב, כישורתוכניתגנ/ 18038הסדרת תוואי דרך מס' 14, קיבוץ כישור
צפוןמשגב, כישורתוכניתגנ/ 18635שנוי נקודתי לצורך התאמת דרך ומבנה למצב קיים, קיבוץ כישור
צפוןמשגב, כישורתוכניתמש/ מק/ 11971/ 1שינוי קו בנין ביניין באל-פנארה, כישור14/10/2010
צפוןמשגב, כישורתוכניתמש/ מק/ 17029/ 1קיבוץ כישור - שינוי קווי בניין מתוכנית ג/ 1702910/05/2012
צפוןמשגב, כישורתוכניתמש/ מק/ 3304/ 1הקטנת קו בנין לאורך דרך מס' 1 בקטע מפגש דרכים מס' 1 - 13 , כישור11/02/1999
צפוןמשגב, כישורתוכניתמש/ מק/ 3304/ 2איחוד וחלוקה , כישור