תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמשגב, כישורתוכניתג/ 14181אזור הכניסה , שינוי לג/ 3304, כישור
צפוןמשגב, כישורתוכניתג/ 14183כישור אזור דרומי ,שינוי לג/ 3304, כישור