תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמשגב, הרריתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים005/ 09/ 2דרך חקלאית
צפוןמשגב, הרריתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים233/ 07/ 2תשריט חלוקה
צפוןמשגב, הרריתתוכניתג/ 10181דרך מספר 7955 קטע מצומת דרך מספר 784 עד מצפה הררית22/03/2004
צפוןמשגב, הרריתתוכניתג/ 11308בריכת ההרית - שינוי לג / במ / 29, מתאר 130/12/2001
צפוןמשגב, הרריתתוכניתג/ 15839שינוי בזכויות הבניה במגרש 68,שינוי לתכנית ג/במ/ 29-הררית
צפוןלב הגליל, משגב, הרריתתוכניתג/ 17838תוכנית מתאר הררית - יחד22/08/2012
צפוןמשגב, הרריתתוכניתג/ 20072מגרש 109, הררית
צפוןמשגב, הרריתתוכניתג/ במ/ 29הררית - יחד12/08/1993
צפוןמשגב, הרריתתוכניתגנ/ 15324תחנה לשאיבת מים, הררית23/01/2008
צפוןמשגב, הרריתתוכניתמש/ מק/ 19/ 1תכנית איחוד וחלוקה, הררית
צפוןמשגב, הרריתתוכניתמש/ מק/ 29/ 1איחוד וחלוקה , הררית30/10/2006
צפוןמשגב, הרריתתוכניתמש/ מק/ 29/ 5שינוי קו בנין, מגרש 105 , הררית30/10/2008
צפוןמשגב, הרריתתוכניתמש/ מק/ 29/ 6שינו קו בנין, מגרש 97, הררית28/10/2010
צפוןמשגב, הרריתתוכניתמש/ מק/ גבמ/ 29/ 2שינוי קו בניין, הררית