תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמשגב, צוריתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים054/ 07/ 2התנגדות למגורים
צפוןמשגב, צוריתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים097/ 03/ 2כלוב תוכים
צפוןמשגב, צוריתתוכניתג/ 10903צורית - שינוי לג / במ / 175
צפוןמשגב, צוריתתוכניתג/ 10968שינוי יעוד בישוב צורית26/06/2003
צפוןמשגב, צוריתתוכניתג/ 12575צורית - שינוי לג/ במ/ 127 וג/ 535724/04/2006
צפוןמשגב, גילון, צוריתתוכניתג/ 13077מתחם הישוב הזמני - צורית
צפוןמשגב, צוריתתוכניתג/ 14625שנוי לתכנית מפורטת ג/ במ/127, צורית
צפוןמשגב, צוריתתוכניתג/ 16385מתחם הישוב הזמני, צורית16/09/2010
צפוןמשגב, צוריתתוכניתג/ 5487שרותי דרך ביער גילון - צורית
צפוןמשגב, צוריתתוכניתג/ במ/ 127צורית - גילון16/01/1996
צפוןמשגב, צוריתתוכניתמש/ מק/ 5357/ 1שינוי קו בנין צדדי, צורית30/07/2006
צפוןמשגב, צוריתתוכניתמש/ מק/ 5357/ 8שינוי קו בנין, מגרש 575, צורית17/11/2011