תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמשגב, מורשתתוכניתג/ 11713מורשת03/07/2003
צפוןמשגב, מורשתתוכניתג/ 19010שנוי הוראות בינוי וקווי בניין, מורשת
צפוןמשגב, מורשתתוכניתג/ 19532מגרש 307 שינוי זכויות בניה מורשת
צפוןמשגב, מורשתתוכניתג/ 20274מגרש 110 מורשת
צפוןמשגב, מורשתתוכניתג/ 4288מושב מורשת
צפוןמשגב, מורשתתוכניתג/ 9068כביש גישה למורשת, שינוי למתאר.
צפוןמשגב, מורשתתוכניתג/ 9863שינוי גבולות למגרש מספר 28 לדרך, ותוספת שביל הולכירגל, שינוי למתאר, מורשת
צפוןמשגב, מורשתתוכניתג/ במ/ 232שנוי לתוכנית מתאר מס' 81 / 17 בתוקף - מורשת01/01/1995
צפוןמשגב, מורשתתוכניתמש/ מק/ 02/ 04שינוי קו בנין במגרש 125, מורשת
צפוןמשגב, מורשתתוכניתמש/ מק/ 02/ 18שינוי בקו בנין במגרש 272, מורשת
צפוןמשגב, מורשתתוכניתמש/ מק/ 232/ 1שינוי קו בנין21/06/1998
צפוןמשגב, מורשתתוכניתמש/ מק/ 232/ 2שינוי בקוי בנין במגרש למגורים א', מורשת30/04/2003