תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמשגב, תובלתוכניתג/ 10129תובל - איזור ספורט09/09/1999
צפוןמשגב, תובלתוכניתג/ 17487תכנית מתאר קיבוץ תובל
צפוןמשגב, תובלתוכניתג/ 17824תכנית מתאר תובל14/06/2011
צפוןמשגב, תובלתוכניתג/ 4138קבוץ תובל20/06/1991
צפוןמשגב, תובלתוכניתג/ 4965כביש גישה לתובל
צפוןמשגב, תובלתוכניתג/ 6835שנוי יעוד לבית העלמין
צפוןמשגב, תובלתוכניתג/ 9735הרחבת הקיבוץ, תובל06/01/1999