תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןגולן, נובתוכניתג/ 12430תכנית מתאר מושב נוב13/09/2001
צפוןגולן, נובתוכניתג/ 12834אתר קומפוסט, מזרחית למושב נוב08/08/2007
צפוןגולן, נובתוכניתג/ 13608שמורת טבע , אירוס ביצות, נוב23/11/2005
צפוןגולן, אבני איתן, אלי-עד, גבעת יואב, כנף, נאות גולן, נוב, קדמת צבי, רמותתוכניתג/ 13973הסדרת רפתות במושבים ברמת ברמת הגולן23/10/2006
צפוןגולן, נובתוכניתג/ 14817תכנית איחוד וחלוקה, מושב נוב
צפוןגולן, אבני איתן, אודם, אלי-עד, אניעם, גבעת יואב, חד-נס, יונתן, מעלה גמלא, נאות גולן, נוב, נוה אטי"ב, נטור, עין זיון, קדמת צבי, קלע, רמות, שעלתוכניתג/ 17747הוספת השימושבריכת שחייה פרטית באזורי מגורים, גולן21/05/2012
צפוןגולן, נובתוכניתג/ 17753מלונית כפרית, נוב
צפוןגולן, נובתוכניתג/ 17992הרחבת מושב נוב
צפוןגולן, נובתוכניתג/ במ/ 52נוב - שכונה צפון מערבית15/08/1991
צפוןגולן, נובתוכניתגו/ מק/ 11964/איחוד וחלוקה מגרש 37, רמות
צפוןגולן, נובתוכניתגו/ מק/ 12340/ 01איחוד וחלוקה, מושב נוב
צפוןגולן, נובישות כלליתש/ צפ/ ג/ 13608שמורת טבע אירוס ביצות נוב