תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמשגב, מנוףתוכניתג/ 11327מנוף שלב ו', מתאר 1, משגב23/11/2000
צפוןמשגב, מנוףתוכניתג/ 11882אזור תעשיה מנוף
צפוןמשגב, מנוףתוכניתג/ 12373מנוף שלב ה' - תיקון תקנון, שינוי לג/ 861812/09/2002
צפוןמשגב, מנוףתוכניתג/ 14085תכנית מתאר מנוף
צפוןמשגב, מנוףתוכניתג/ 14402מנוף שלב ז' -30/12/2004
צפוןמשגב, מנוףתוכניתג/ 18384תכנית הרחבה - מנוף01/12/2011
צפוןמשגב, מנוףתוכניתג/ 3045כביש גישה לכפרי תעשיה, שכניה ומנוף19/08/1979
צפוןמשגב, מנוףתוכניתג/ 3067כפר תעשיה מנוף18/10/1979
צפוןמשגב, מנוףתוכניתג/ 3408כפר תעשיה מנוף06/08/1981
צפוןמשגב, מנוףתוכניתג/ 3873אזור מלונאות ונופש, מנוף17/06/1982
צפוןמשגב, מנוףתוכניתג/ 5268כפר תעשיתי מנוף17/12/1989
צפוןמשגב, מנוףתוכניתג/ 8618שטח פיתוח וקביעת אזורים לשימושים השונים אזור תעשיה, מנוף01/05/1996
צפוןמשגב, מנוףתוכניתמש/ מק/ 01/ 009שינוי לקו בנין כביש, שינוי לג/ 5268, מנוף
צפוןמשגב, מנוףתוכניתמש/ מק/ 11327/ 1שינוי קוו בנין, מנוף11/12/2011
צפוןמשגב, מנוףתוכניתמש/ מק/ 14402/ 1מנוף שלב ז' - תכנית איחוד וחלוקה22/03/2006
צפוןמשגב, מנוףתוכניתמש/ מק/ 5268/ 1שינוי בקו בנין כביש , מנוף17/09/2001
צפוןמשגב, מנוף, קורנית, שכניהתוכניתתממ/ 2/ 48תכנית מתאר מחוזית-מחוז הצפון- שינוי מס' 48 - הרחבת הישובים מנוף, שכניה וקורנית31/10/2005