תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמשגב, מורןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים129/ 05/ 2מגורים
צפוןמשגב, מורןתוכניתג/ 16068שינוי לתכנית ג/ 3333 המאושרת, קבוץ מורן
צפוןמשגב, מורןתוכניתג/ 16069שנוי לתכנית ג/ 3333 , גוש 18856 , קבוץ מורן
צפוןמשגב, מורןתוכניתג/ 17096שינוי לתכנית ג/ 3333, קבוץ מורן
צפוןמשגב, מורןתוכניתג/ 3333קבוץ מורן30/10/1986
צפוןמשגב, מורןתוכניתג/ 4137תכנית מפורטת דרך גישה לקיבוץ מורן23/10/1984
צפוןמשגב, מורןתוכניתג/ 6233תכנית מפורטת מס'6233 אזור מבני משק מורן31/07/1991
צפוןמשגב, מורןתוכניתג/ 9336הרחבת ישוב מורן.01/02/2001
צפוןמשגב, מורןתוכניתגנ/ 17031שינוי בהוראות תכנית ג/ 9336, מורן
צפוןמשגב, מורןתוכניתמש/ מק/ 9336/ 1שינוי תוואי דרך , קיבוץ מורן
צפוןמשגב, מורןתוכניתמש/ מק/ 9336/ 2תוכנית מש/ מק/ 9336/ 215/03/2007