תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמשגב, פלךתוכניתג/ 11376כביש גישה לפלך
צפוןמשגב, פלךתוכניתג/ 11507פלך - תכנית הרחבה, מתאר 114/09/2003
צפוןמשגב, פלךתוכניתג/ 18934הצרחת שטחים, פלך01/11/2012
צפוןמשגב, פלךתוכניתג/ 19045תכנית מפורטת לישוב פלך
צפוןבקעת בית הכרם, משגב, מג'ד אל כרום, פלךתוכניתג/ 20006כביש גישה נופי, פלך
צפוןמשגב, פלךתוכניתג/ 4595קבוץ פלך
צפוןמשגב, פלךתוכניתמש/ מק/ 11507/ 1החלפת שטחים - שינוי יעוד משצ"פ לחלקאי, פלך