תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמשגב, סואעד(כמאנה)ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים134/ 07/ 2לגיטימציה למגורים
צפוןמשגב, סואעד(כמאנה)תוכניתג/ 13765כמאנה
צפוןמשגב, סואעד(כמאנה)תוכניתג/ 4366שנוי יעוד למגורים, אל סוואלד - (גניזה)
צפוןמשגב, סואעד(כמאנה)תוכניתמש/ מק/ 6931/ 6הסדרת תוואי לקטע דרך 23, סלאמה
צפוןמשגב, סואעד(כמאנה)תוכניתמש/ מק/ 9378/ 3שינוי קו בנין, כאמנה31/07/2005
צפוןמשגב, סואעד(כמאנה)תוכניתמש/ מק/ 9378/ 4הקטנת קו בנין, כמאנה10/10/2005
צפוןמשגב, סואעד(כמאנה)תוכניתמש/ מק/ 9378/ 5הקטנת קו בנין , כמאנה10/10/2005
צפוןמשגב, סואעד(כמאנה)תוכניתמש/ מק/ 9378/ 6שינויק בו בנין , כמאנה07/06/2006
צפוןמשגב, סואעד(כמאנה)תוכניתמש/ מק/ 9378/ 7שינוי קו בנין , כמאנה
צפוןמשגב, סואעד(כמאנה)תוכניתתממ/ 2/ 51תכנית מתאר מחוזית, מחוז הצפון, תמ"מ 2, שינוי מס' 51 - הרחבת הישוב כמאנה25/07/2006