תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמשגב, מעלה צביהתוכניתג/ 11712מעלה צביה 199923/09/2004
צפוןמשגב, מעלה צביהתוכניתג/ 15269שיכון צבורי מס' 2/1/1180 בישוב מעלה צביה
צפוןמשגב, מעלה צביהתוכניתג/ 15335איחוד וחלוקה והגדלת שטחים לצרכי ציבור, מעלה צביה
צפוןמשגב, מעלה צביהתוכניתג/ 7783שנוי יעוד לאזור ספורט, מעלה צביה18/09/1994
צפוןמשגב, מעלה צביהתוכניתמש/ מק/ 11712/ 1איחוד וחלוקה לשמ מגרשים, והגדלתשטחים לצרכי ציבור, מעלה צביה07/06/2006
צפוןמשגב, מעלה צביהתוכניתמש/ מק/ 6817/ 2הרחבת זכות דרך ושינוי יעוד משטח פרטי פתוח לדרך וחניה, מעלה צביה