תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגליל התחתון, בית רמוןבקשה ועדה מקומית1/ 16593הקמת מבנים חקלאים
צפוןהגליל התחתון, בית רמוןתוכניתג/ 10034תכנית מתאר, בית רימון11/04/2000
צפוןהגליל התחתון, בית רמוןתוכניתג/ 11072דרך גישה לבית רימון
צפוןהגליל התחתון, בית רמוןתוכניתג/ 14042בית רימון ב' - שיבולת
צפוןהגליל התחתון, בית רמוןתוכניתג/ 2927כביש גישה להאחזות בית רימון13/05/1982
צפוןהגליל התחתון, בית רמוןתוכניתג/ 3155תחנת דלק - בית רימון
צפוןהגליל התחתון, בית רמוןתוכניתג/ 3784קבוץ בית רימון13/05/1982
צפוןהגליל התחתון, בית רמוןתוכניתג/ 4596כביש גישה בית רימון ג'04/08/1988
צפוןהגליל התחתון, בית רמוןתוכניתג/ 5432תכנית מתאר מס' 5432 בית עלמין - בית רמון22/07/1990
צפוןהגליל התחתון, בית רמוןתוכניתג/ 7482מרכז שרותי דרך ומסחר, צומת בית רמון
צפוןהגליל התחתון, בית רמוןתוכניתג/ 7980שנוי יעוד משטח מגורים וספורט לשטח למבני ציבור בית רימון
צפוןהגליל התחתון, בית רמוןתוכניתג/ 9775יעוד שטח לתחנת תידלוק ושירותי דרך מדרגה ג', צומת בית רימון
צפוןהגליל התחתון, בית רמוןתוכניתגת/ מק/ 10034/ 2הרחבה קהילתית, בית רימון