תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגליל התחתון, כדוריתוכניתג/ 10000הקצאת שטח למבני צבור באזור התעשיה, מרכז כדורי24/07/2001
צפוןהגליל התחתון, כדוריתוכניתג/ 10755מרכז רבין - כדורי
צפוןהגליל התחתון, כדוריתוכניתג/ 12844הרחבת אזור תעשיה - מחלבה.
צפוןהגליל התחתון, כדוריתוכניתג/ 18630איחוד וחלוקה של מגרשים ללא שינוי בשטח הכולל של כל יעודי הקרקע, בית ספר כדורי21/10/2010
צפוןהגליל התחתון, כדוריתוכניתג/ 19282שינוי יעוד קרקע לספורט ונופש כדורי
צפוןהגליל התחתון, כדוריתוכניתג/ 3791בי"ס חקלאי ע"ש כדורי24/11/1983
צפוןהגליל התחתון, כדוריתוכניתג/ 4886מרכז אזורי כדורי29/05/1987
צפוןהגליל התחתון, כדוריתוכניתג/ 6558מרכז ספורט בי"ס כדורי26/12/1996
צפוןהגליל התחתון, כדוריתוכניתג/ 7921מרכז אזרחי, כדורי22/05/1998
צפוןהגליל התחתון, כדוריתוכניתג/ 8770תחנת תידלוק ושרותי דרך בכניסה לכדורי.18/08/1996
צפוןהגליל התחתון, כדוריתוכניתג/ במ/ 48כדורי- שכונת הקרוונים12/03/1992
צפוןהגליל התחתון, כדוריתוכניתגנ/ 15604מחלבת אן אגטו כדורי24/10/2007
צפוןהגליל התחתון, כדוריתוכניתגת / מק/ 6558/ 1איחוד וחלוקה ללא שינוי , ושינוי קוו בנין, כדורי
צפוןהגליל התחתון, כדוריתוכניתגת/ מק/ 3791/ 1תוכנית גת/ מק/ 3791/ 1
צפוןהגליל התחתון, כדוריתוכניתגת/ מק/ 6558/ 1איחוד וחלוקה של מגרשים ללא שינוי בשטח , בית ספר כדורי
צפוןהגליל התחתון, כדוריתוכניתמשצ/ 82בית ספר כדורי והסביבה27/03/2006