תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגליל התחתון, לביאתוכניתג/ 10530תחנת כח - פארק תעשיה גולני, שינוי למתאר.17/01/2002
צפוןהגליל התחתון, לביאתוכניתג/ 1711קבוצת לביא11/02/1982
צפוןהגליל התחתון, לביאתוכניתג/ 4357שנוי יעוד לישוב קהילתי, לביא - (גניזה)
צפוןהגליל התחתון, לביאתוכניתג/ 5433כביש גישה חדש לקיבוץ
צפוןהגליל התחתון, לביאתוכניתג/ 6072בית ספר אזורי - לביא08/11/1990
צפוןהגליל התחתון, לביאתוכניתג/ 7096יער לביא צומת גולני מחנה נוער קק"ל.19/01/1995
צפוןהגליל התחתון, לביאתוכניתג/ 7544קיבוץ לביא14/03/1994
צפוןהגליל התחתון, לביאתוכניתג/ 7796שנוי יעוד משטח חקלאי לחוות סוסים ואירוח, לביא10/03/1994
צפוןהגליל התחתון, לביאתוכניתג/ 7861מינחת לביא
צפוןהגליל התחתון, לביאתוכניתג/ 85תכנית מס' 8508/05/1952
צפוןהגליל התחתון, לביאתוכניתג/ 9495תיחום שטח הפיתוח , יעודי קרקע והוראות פיתוח קיבוץ לביא25/07/2000
צפוןהגליל התחתון, לביאתוכניתג/ 9544מנחת לביא, שינוי למתאר.
צפוןהגליל התחתון, לביאתוכניתגת/ מק/ 9495/ 1איחוד וחלוקה של מגרשים, קיבוץ לביא
צפוןהגליל התחתון, לביאתוכניתגת/ מק/ 9495/ 2איחוד וחלוקה, קיבוץ לביא15/03/2007
צפוןהגליל התחתון, לביאתוכניתמשצ/ 101תכנית מפורטת , קיבוץ לביא והסביבה13/09/2005