תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגליל התחתון, מצפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים077/ 06/ 2התנגדות לרפת
צפוןהגליל התחתון, מצפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים138/ 09/ 2תשריט חלוקה
צפוןהגליל התחתון, מצפהבקשה ועדה מקומית15087/ 1מתן לגיטימציה לרפת קיימת+תוספת לקיים בשטח של 3436 מ"ר.
צפוןהגליל התחתון, מצפהישות כלליתבגץ/ נצ/ 07 / 7694אשכולות הגליל נגד ועדה מחוזית צפון, מועצה ארצית
צפוןהגליל התחתון, מצפהתוכניתג/ 10430תוספת מגורים בתחום הנחלה החקלאית, מצפה26/08/2003
צפוןהגליל התחתון, מצפהתוכניתג/ 10949שינוי יעוד קרקע23/10/2000
צפוןהגליל התחתון, מצפהתוכניתג/ 11864מגורים - שינוי לתוכנית ג/3126, מצפה09/08/2001
צפוןהגליל התחתון, מצפהתוכניתג/ 11988צמרים בנחלה מגרש 14 - קמחי27/05/2003
צפוןהגליל התחתון, מצפהתוכניתג/ 12388מצפה, הרחבת מגורים
צפוןהגליל התחתון, מצפהתוכניתג/ 12622מרכז תיירות ונופש - חיטין
צפוןהגליל התחתון, מצפהתוכניתג/ 14556אזור מגורים, מצפה
צפוןהגליל התחתון, מצפהתוכניתג/ 16455הרחבת מצפה
צפוןהגליל התחתון, מצפהתוכניתג/ 3126מצפה07/01/1982
צפוןהגליל התחתון, מצפהתוכניתג/ 3964אתר לאומי ביה"ס הישן, מצפה03/03/1983
צפוןהגליל התחתון, מצפהתוכניתג/ 6477שינוי יעוד למגורים, מצפה - (גניזה)
צפוןהגליל התחתון, מצפהתוכניתג/ 7724שנוי יעוד מקרקע חקלאית לאזור מגורים, מצפה
צפוןהגליל התחתון, מצפהתוכניתג/ 7879חלוקת מגרש, מצפה18/08/1994
צפוןהגליל התחתון, מצפהתוכניתג/ 7910מרכז נופש, מצפה
צפוןהגליל התחתון, מצפהתוכניתג/ 8197כפר נופש, מצפה
צפוןהגליל התחתון, מצפהתוכניתג/ 8525הקמת חווה חקלאית לגידול צמחי תבלין, שינוי למתאר, מצפה.10/10/1996
צפוןהגליל התחתון, מצפהתוכניתג/ 9739אזור תיירות בסמוך למצפה, שינוי למתאר.
צפוןהגליל התחתון, מצפהתוכניתגנ/ 15859חלקה 8-מצפה22/07/2009
צפוןהגליל התחתון, מצפהתוכניתגת/ מק/ 10430/ 1שינוי קו בנין, מצפה19/01/2005
צפוןהגליל התחתון, מצפהתוכניתגת/ מק/ 3126/ 1חלוקה ללא שינוי בשטח הכולל של כל יעוד קרקע ושנוי בקווי בניין-מצפה
צפוןהגליל התחתון, מצפהבקשה ועדה מקומיתמצפה 2009/ 0019תוספת סככה לייבוש + בניית מקום לאחסון זבל ותוספת לרפת